Iz Kuta Naše Kraljice ” Jelena(Lela) DM”……Plakala sam…

0
105
Plakala sam…
I ti si plakala sa mnom…
Pjevala sam…
I ti si sa mnom pjevala…
Padala sam…
Ti si me dizala…
Tražila sam se…
I ti si sa mnom tražila…
Bojala sam se…
Ti si me hrabrila…
Bježala sam,
Ti si me vraćala…
Ni zatražila nisam,
Ti si sama dala…
I nikad,nikad
dovoljna neće biti
riječ HVALA.
Tebi,sestro moja…