Branka Subašić…Možemo li ? …

0
515
Možemo li ?
Možemo li se zaustaviti,
oslušnuti drugog pored sebe ?
Žurimo uvijek negdje,
u površnosti moranja,
uvezanih htijenja?
Da li ih stvarno čujemo,
koliko razumijemo?
Čujemo li bar sebe?
Što sebi poručujemo,
na površini buke
sopstvenih želja,
nesvjesni svjesnog
u nama?
A tako malo treba
Samo  zaustaviti se i
oslušnuti zbilju,
drugoga i
samoga sebe
Možemo li?
Možemo…
autor: Branka Subašić