“Dan Kruševa 26.10.1991. – 26.10.2020. “Pozivnica”

0
356

Dan Kruševa
26.10.1991. – 26.10.2020.
Od kada i zašto Dan Kruševa: Povod da se na 26. listopada obilježava Dan
Kruševa bio je događaj koji se dogodio na taj dan 1991. godine.
Što je bilo 26. listopada 1991.: Srpski i crnogorski vojnici i rezervisti okupljeni
u “Titovoužičkom korpusu” spustili su se 19. rujna iz Nevesinja u Mostar. Bila je to
“tiha” okupacija Mostara. Po dolasku u Mostar smjestili su se u mostarske vojarne s
idejom da na “miran” način iz mostarskih vojarni zauzmu zamišljene kote oko Mostara
i time osiguraju položaje za planirani rat u Hercegovini. U pokušaju da zauzmu položaje
iznad Krivodola u Kruševu i da uđu u mjesta Kruševa suprotstavio im se 26. 10. 1991.
rezervni sastav policije i mještani Kruševa. Ta odluka i taj čin bio je sudbonosan u
preduhitrivanju zauzimanja Hercegovine i prodiranja srpskih i crnogorskih rezervista i
vojnika prema Splitu i Hrvatskome primorju.
Toga dana skupina rezervnoga sastava policije i predstavnika Kruševa pošli su
na pregovore s rezervistima i vojskom na zauzetu kotu iznad Krivodola. Bila im je ideja
pregovarati s rezervistima i vojnicima da se vrate u vojarnu na Heliodromu.
Međutim, umjesto pregovora i razgovora rezervisti i vojska su uhitili i
helikopterom u Nevesinje u zatočeništvo odvezli policajce i civile.
Od tog časa Kruševljani su danonoćno sve do 11. lipnja 1992. držali položaje
prema rezervistima i vojnicima Titovoužičkog korpusa. Svi njihovi pokušaji da uđu u
Kruševo bili su spriječeni.

Biciklom Mostar-Fortica-Podveležje-Opine - YouTube
Obilježavanje prvog “Dana Kruševa”: Odmah prve godine, 26. 10. 1992.
prisjećali smo se tih velikih i hrabrih odluka u danu kojega smo nazvali “Dan Kruševa”.
Kako prve, tako već evo 29. godina neprekinuto obilježavamo taj dan.
Što nam je želja obilježavajući “Dan Kruševa”: Intuicija i instinkt bili su nam
1991. poticaj za hrabrost i smjelost. Želja nam je da ti osjećaji u nama i dalje vladaju
kada je u pitanju obrana i čuvanje hrvatske zemlje.
Želja nam je u ovome danu braniteljima iskazati zahvalu u sudjelovanju i u
obrani hrvatskih prostora na crti bojišnice u Kruševu.
Želja nam je s molitvom na usnama i tišinom srca na ovaj dan prisjetiti se
branitelja i civila koji su u obrani crte u Kruševu poginuli ili su od ratnih posljedica
umrli i stradali.

LIPANJSKE ZORE: Na Merdžan glavi obilježena godišnjica oslobađanja Mostara  | Poskok
Poruka “Dana Kruševa” je neka nam hrabrost, smjelost i zajedništvo koje smo
1991. baštinili ostanu temeljem za izgradnju budućnosti na ovim prostorima i na
prostorima gdje god Hrvati žive.
Pozivnice: Povodom “Dana Kruševa” pozivamo bojovnike koji su sudjelovali u
obrani pradjedovskih ognjišta na crti bojišnice u Kruševu.
Pozivamo predstavnike svih struktura grada Mostara, Hercegovačkoneretvanske županije, predstavnike udruga Herceg – Bosne proisteklih iz Obrambenog
rata, predstavnike susjednih općina i županija.
Zaključak: I dobro je da smo skupa, ne samo na “Dan Kruševa” nego uvijek.
Poginulim braniteljima i civilima neka Bog udjeli mirnu vječnost, a nam živućima
slobodan, uspješan i miran život na zemlji Hrvata.

POZIVNICA

na obilježavanje
Dvadesetdevete obljetnice
”Dana Kruševa”

Ponedjeljak 26. listopada 2020.

Program:

-18,00 sati: Misno slavlje predslavi Don Tihomir Šakota

-17.45 sati: Polaganje vijenaca kod spomenikapoginulim braniteljima

Dobro došli!

Organizator MZ Kruševo