Elektroprivreda HZHB raspisala natječaj za prijem 113 pripravnika na određeno vrijeme

0
411

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar objavilo je oglas za prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkoga staža u Društvu.

“Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar na temelju Odluke Uprave Društva broj I-847/16 od 5. veljače 2016. godine raspisuje javni oglas za prijam pripravnika na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkoga staža u Društvu, i to kako slijedi:

a) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer energetika) – 25 pripravnika sa sljedećim mjestima rada:

– Mostar, 11 pripravnika (3 OJ Distribucija električne energije, 5 OJ Direkcija Društva i 3 OJ Razvoj)

– Čitluk, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)

– Stolac, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Grude, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Posušje, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Široki Brijeg, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Livno, 2 pripravnika(OJ Distribucija električne energije)

– Tomislavgrad, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Novi Travnik, 3 pripravnika(OJ Distribucija električne energije)

– Rama, 1 pripravnik (OJ Proizvodnja električne energije)

– Tomislavgrad, 2 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)

b) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer telekomunikacije) – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Direkcija Društva).

c) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer automatika) – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Razvoj).

d) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer automatika) – 1 pripravnik s mjestom rada u Rami (OJ Proizvodnja električne energije).

e) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, strojarski fakultet – 1 pripravnik s mjestom rada u Tomislavgradu (OJ Proizvodnja električne energije).

f) VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer računarstvo) ili fakultet računarstva – 1 pripravnik s mjestom rada u Mostaru (OJ Direkcija Društva).

g) SSS, elektrotehnička škola (smjer energetika) – 8 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada:

– Uskoplje, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Novi Travnik, 1 pripravnik(OJ Distribucija električne energije)

– Nova Bila, 2 pripravnika. (OJ Distribucija električne energije)

– Čapljina, 4 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)

h) SSS, elektrotehnička škola – 6 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada:

– Mostar, 2 pripravnika (OJ Proizvodnja električne energije)

– Grude, 1 pripravnik(OJ Proizvodnja električne energije)

– Jajce, 1 pripravnik (OJ Proizvodnja električne energije)

– Odžak, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)

– Orašje, 1 pripravnik (OJ Distribucija električne energije)

i) KV, elektrotehnička škola (smjer elektromehaničar) – 1 pripravnik, s mjestom

rada u Odžaku (OJ Distribucija električne energije)

j) SSS, strojarski tehničar – 9 pripravnika, sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnje električne energije:

– Čapljina, 3 pripravnika

– Mostar, 2 pripravnika

– Rama, 2 pripravnika

– Jajce, 2 pripravnika

k) KV, strojarska – 4 pripravnika sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnja električne energije:

– Rama, 2 pripravnika (bravar)

– Jajce, 2 pripravnika

l) KV, građevinska, zidar – 2 pripravnika s mjestom rada u Čapljini u OJ Proizvodnja električne energije

m) KV, električar – 2 pripravnika sa sljedećim mjestima rada u OJ Proizvodnja električne energije:

– Grude, 1 pripravnik

– Jajce, 1 pripravnik

n) SSS (IV. stupanj) ili KV (III. stupanj), elektrotehnička škola (smjer energetika) – 51 pripravnik, sa sljedećim mjestima rada u OJ Distribucija električne energije:

– Mostar, 7 pripravnika

– Čapljina, 6 pripravnika

– Čitluk, 2 pripravnika

– Stolac, 1 pripravnik

– Rama, 3 pripravnika

– Doljani, 1 pripravnik

– Ravno, 1 pripravnik

– Ljubuški, 4 pripravnika

– Grude, 2 pripravnika

– Posušje, 2 pripravnika

– Široki Brijeg, 4 pripravnika

– Tomislavgrad, 2 pripravnika

– Novi Travnik, 1 pripravnik

– Nova Bila, 1 pripravnik

– Vitez, 1 pripravnik

– Busovača, 1 pripravnik

– Kiseljak, 2 pripravnika

– Kreševo, 1 pripravnik

– Fojnica, 1 pripravnik

– Žepče, 2 pripravnika

– Usora, 1 pripravnik

– Dobretići, 1 pripravnik

– Jajce, 2 pripravnika

– Orašje, 1 pripravnik

– Domaljevac, 1 pripravnik

Kandidati koji se prijavljuju na oglas, pored ispunjenja općih zakonskih uvjeta, moraju ispunjavati i posebne uvjete ovoga oglasa što će dokazati sljedećim dokumentima:

– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj školi/fakultetu, ovjerena od nadležnoga organa

– izjava kandidata da isti nema radnoga iskustva u struci, ovjerena od nadležnoga organa.

Prijave s kraćim životopisom, adresom, brojem telefona te jasnom naznakom za koje se mjesto kandidat prijavljuje radi obavljanja pripravničkoga staža, kao i dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta oglasa, u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar

Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar

s naznakom: Prijava na oglas za prijem pripravnika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH” br. 62/15) i aktima Društva.

Izabrani su kandidati obvezni prije stupanja na rad dostaviti dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih zakonskih uvjeta.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.”, navode iz Elektroprivrede HZHB. bpz.ba