Fizičar Pere Radoš sudionik Svjetskoga znanstvenog kongresa u Parizu “Lov na Higgs 2016”

0
215

Svjetski znanstveni kongres “Lov na Higgs 2016” (Higgs Hunting 2016) održan je od 31. 8. do 2. 9. ove godine na Nacionalnom institute za nuklearnu fiziku, LPNHE, u Parizu, gdje su znanstvenici iz raznih dijelova svijeta iznijeli najnovija otkrića o ovoj nedavno otkrivenoj i trenutačno fizičarima najzanimljivijoj hipotetičnoj čestici u misterioznom sub-atomskom svijetu kozmosa, figurativno prozvanoj još i Božjom česticom.

Na ovom skupu sudjelovao je Omoljanin Pere Radoš,Fizičar Pere Radoš sudionik Svjetskoga znanstvenog kongresa u Parizu "Lov na Higgs 2016" čije se predavanje odnosilo na rezultate posljednjih eksperimenata na Large Hadron Collider-u, s naglaskom na mjere i karakteristike Higgsovog bosona, popraćeno ilustracijama rezultata pokusa u WW Decay Channel-u.

Dvadesetšestogodišnji Petar (Pere) Radoš završava doktorat iz sub-atomske fizike na sveučilištu Melbourne. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Australiji, Japanu, Europi i Americi. Koautor je nekoliko znanstvenih radova i član je tima Atlas na Large Hadron Collider-u u Cernu u Švicarskoj.

Predavanje Pere Radoša na  Svijetskom znastvenom kongresu u Parizu pogledajmo na videu.  bpz,ba