HRVATSKE SNAGE OSLOBODILE SU GRAD JAJCE I DOBRETIĆE

0
297
ODLUČNI UDAR MAESTRALA
Vojno-redarstvena operacija „Maestral“
– 4.gardijska brigada HV razbija prednju crtu neprijateljske obrane i zauzima Pribelju, planinski masiv Jastrebnjak i Dragnić Podova
– 7.gardijska brigada HV brzim prodorom razbija snage neprijatelja i zauzima prijevoj Mliništa
– 1.HGZ, ojačan 60.dgb „Ludvig Pavlović“, i dijelom Specijalne policije MUP-a HR HB zauzima planinu Vitorog
Nakon djelovanja 4. I 7. Gbr HV, 3.gbr HVO-a preuzima dostignutu crtu 7.gbr HV, prelazi u napadna djelovanja i zauzima područje Poljanice – planina Klekovača – g.Ribnik.
Nakon uvođenja kroz borbeni raspored 4.gbr  HV u području Dragnić Podova , 10/11.rujna 2.gbr HVO udara u bok i leđa neprijateljskih snaga, vodi žestoke borbe na prostoru od Raduškog kamena do Strojica. Istog dana 11.9. brigada je u potpunosti izvršila zdaću, presjekla komunikaciju Kupres – Strojice – Šipovo i ovladala prostorom s.Ljuša.
U nastavku operacije ide se k oslobađanju Jajca. Zapovjednik Hrvatskih snaga general pukovnik Ante Gotovina radi pregrupiranje, formira operativni smjer i određuje glavne snage, koje čine: 2.gbr HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB, ppn „Gavran 2“, bojna Jajce. Zapovjednikom snaga imenuje brigadira Stanka Soptu, a zamjenikom brigadira Zlatana Miju Jelića.
Dana 12.9.1995.godine snage na operativnom pravcu nastavljaju napadna djelovanja i nakon cjelodnevnih žestokih borbi na pravcu Strojice – s.Babići – područje Grbavice zauzima ključnu kotu Gorica, čime su stvorenu uvjeti za brz prodor prema Jajcu.
Paralelno na lijevom boku napadna djelovanja provodi 1.gbr HVO „Ante Bruno Bušić“, 6.dgb „Ludvig Pavlović“ satnija taktičkih snajperista GS HV, te 12.rujna 1995.godine u večernjim satimaoslobađaju grad Šipovo, te nastavljaju napadna djelovanja prema selima Trnovo i Majdan.
U noći sa 12. na 13.rujan 1995.godine borbene grupe 2.gbr HVO  i Specijalne policije MUP-a HR HB ubacuju se preko Ćojlučkog brda i Paromlina i formiraju mostobran na rijeci Vrbas, te u jutarnjim satima 2.gbr HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB i bojna Jajce ulaze u grad Jajce, zauzimaju kotu 453 (Tvrđava) te u potpunosti ovladavaju kraljevskim gradom Jajcem.
Dana 14.rujna 1995.godine u nastavku napadajnih djelovanja, snage 2.gbr HVO  i Specijalne policije MUP-a HR HB, bojna Jajce i Gavran-2, 81.gb HV, ovladavaju cijelim međuriječjem Vrbasa i Ugra s dominantnim visovima Vitovlje, Ranča i Kljun, Hidroelektrane „Jajce 1 i 2“ čime su područja Podmilačja, cijelo Pougarje i Dobretići u potpunosti oslobođeni!