“Imam viziju! Znam, hoću i mogu od Odžaka napraviti općinu poželjnu za život svih njenih građana!” Nada Ćulap, 2020

0
443

“Imam viziju! Znam, hoću i mogu od Odžaka napraviti općinu poželjnu za život svih njenih građana!” Nada Ćulap, 2020

HDZ BiH

017 Odžak HDZ BiH (00027)

Kandidat za načelnika – Nada Ćulap

Općinsko vijeće Odžak

 1. Marko Barukčić
 2. Dijana Vranjić
 3. Dragan Martinović
 4. Martina Blažević
 5. Zlatko Erceg
 6. Manda Grgić
 7. Juro Kožarević
 8. Marko Vidović
 9. Jelica Ćubel
 10. Anto Barišić
 11. Dunja Kovačević
 12. Daniel Šapina
 13. Marina Ivona Paradžik
 14. Mario Stanić
 15. Stjepan Tomić
 16. Ankica Iličević
 17. Nikica Dubravac
 18. Mateja Mašić
 19. Matije Jelušić
 20. Anto Barukčić
 21. Marijana Filipović Matić
 22. Dragan Bago
 23. Katica Šajić
 24. Marijan Anđelić
 25. Matije Dujak
 26. Matija Popić
 27. Ilija Grgić

Kandidatkinja za OV – nacionalne manjine

 1. Enora Čočaj