Izuzima se zemljište kod Čapljine za potrebe gradnje autoceste

0
588

Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici uz ostalo donijela i odluku o izuzimanju zemljišta za potrebe gradnje autoceste na koridoru Vc, dionici Mostar Jug-Južna granica, poddionici Počitelj-Zvirovići. Prema riječima Denisa Lasića, federalnog ministra prometa i veza, trasa će u dužini od 11 kilometara prolaziti kroz prostor općine Čapljina. Odlukom Vlade poljoprivredno i šumsko zemljište mijenja se u građevinsko, a kako je naglasio ministar Lasić, poddionica Počitelj-Zvirovići ucrtana je u prostorno-plansku dokumentaciju općine Čapljina tako da za izmjene ove vrste neće biti potrebe.

Upravljanje

Vlada je na prijedlog Ministarstva financija utvrdila nacrt strategije upravljanja dugom za razdoblje 2016.-2018. Prvi je to ovakav dokument koji donosi Vlada FBiH, a prije donošenja obavit će se konzultacije s državnim Ministarstvom financija, kao i međunarodnim financijskim institucijama, objašnjeno je. Članovima Vlade prezentirane su i informacije o stanju u JP Šume Herceg Bosne d.o.o Mostar te BH Šume d.o.o Sarajevo. Prema informaciji koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, dug Šuma Herceg Bosne prešao je tri milijuna maraka i iznosi oko trećinu ukupne vrijednosti ovog poduzeća koje bi, prema usvojenom zaključku, trebalo u stečaj. Vlada FBiH nedavno je prihvatila ostavke članova Uprave Šuma HB i imenovala nove. Za BH Šume, u kojima je stanje također teško, pokrenuta je inicijativa brisanja s popisa gospodarskih društava u FBiH koje su u većinskom vlasništvu države. Prijedlog je da se upišu na popis takvih poduzeća na razini države. Vlada je imenovala zastupnike koji će interese FBiH braniti na skupštinama nekoliko javnih poduzeća. Opunomoćenik Vlade FBiH na skupštini Rudnika mrkog ugljena Banovići je Samir Iskrić, JP Ceste Pavo Boban, JP Hrvatske pošte Mostar Ernest Jonka, JP BH Pošta Sarajevo Esad Osmanbegović. Članovima NO RMU Banovići imenovani su Emin Haračić i Rasim Kovačević. Prihvaćena je i ostavka Šuhreta Fazlića, direktora Agencije za privatizaciju FBiH. Fazlić je dužnosti razriješen na osobni zahtjev, a punomoć za obavljanje poslova ravnatelja Agencije Vlada je dala Dragi Vrbiću, zamjeniku ravnatelja. Pokrenuta je procedura za izbor novog ravnatelja. Na prijedlog premijera Fadila Novalića, Vlada FBiH formirala je Stožer za migracije čiji će se članovi uključiti u proces prihvata i smještaja izbjeglica te biti dio Državnog stožera za migracije. Voditelj stožera je Izudin Livanić iz Ministarstva raseljenih. Članovi su: Elvedina Hodžić, MUP, dr. Marina Berak, Federalno ministarstvo zdravstva, Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, Tončo Bavrka, direktor Federalne uprave robnih rezervi, i Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove.

Odbili pokroviteljstvo

MeÄ‘u točkama dnevnog reda koje nisu dobile dovoljno ruku na sjednici Vlade FBiH je izvješće o prikupljenim i utroÅ¡enim sredstvima od posebne naknade za zaÅ¡titu od prirodnih i drugih nesreća za proÅ¡lu godinu. Vlada FBiH odbila je biti pokrovitelj MeÄ‘unarodne konferencije “BiH 20 godina poslije provedbe Daytona” koju organizira Američki koledž u BiH. Usvojen je i prijedlog odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava nižim razinama vlasti za zaÅ¡titu nacionalnih spomenika. U ove svrhe bit će izdvojeno tek 100.000 KM Å¡to je čak 60 puta manje u odnosu na ranije izdvajanih 6 mil. KM, istaknuo je Josip Martić, ministar prostornog ureÄ‘enja. bpz.ba