Janja Previšić “LjUBAV ZNA          NAJBOLJE”

0
282
Do prije par godina
Puno sam vremena gubila  i sebe zamarala tko me
 voli a tko mrzi,
hvali ili ogovara.
A danas,kad si ti u mojoj blizini
 I kad mi svaki dan iznova ljubav pružaš,
srce nježnjošću izpunjavaš,
talent života darivaš,
ne
nemam potrebu pravdat se drugima
Jer
Ti znaš najbolje da ljubim samo tebe.
Kuda  god da krenem ti misliš za mene.
Na put ćeš mi poslati one koje znaju ljubiti i ljubav primiti.
Sjećam se tvoje rečenice
“Tko nije ljubljen  ne zna ljubav uzvratiti”
I kažeš mi:
Što god da uradiš i svu ljubav i nježnost pokloniš
Oni koji te ne vole, neće biti zadovoljni.
Zato ljubavi moja od danas sve svoje misli dajem Tebi,
misli Ti za mene🙏
autor: Janja Previšić