Janja Previšić “SVEKRVA I MAJKA”

0
425
Nema većeg dara
 Od Boga darovana
 Kao dani kad mi se rodiše kćer i snaja
To su zvijezde moje
naj ljepšeg sjaja.
Kćer je moja diva sa tri sina.
A snajka ko kraljica fina.
Ona dušu moju budi
Radost srcu nudi.
Osmjehom im često
znam prigovorit
Pazite na sinove što su vam ih majke poklonile.
Al’ kad odem sa ovoga svijeta
Pošaljite mi ljubav
putem   levant vjetra,
jer vjetar ljubav prosipa i Blagoslove dariva.
autor:Janja Previšić