Liječnik otkrio detalje s tajnog sastanka:

0
856

‘Lijek za rak mi već odavno imamo’ – nastavio je dr. Day – ali sve je to dobro skriveno u našim institutima. Zamislite kako bi planeta bila prenapučena da to svima otkrijemo. Rak je izvrsna stvar. Usporava prenapučenost!’Ono što večina ljudi ne zna, što im je u potpunosti skriveno je činjenica da sotona najviše od svega mrzi čovjeka i njegovo rađanje, jer rađanje čovjeka, Božjeg bića je najsvetiji dar od Boga. Bez tog saznanja vrlo je teško razlučiti istinu od onoga što netko na vrhu želi da mislite da je istina.

Laž koja se dovoljno puta ponovi postaje istina. (Lenjin)

Ovaj istup liječnika koji više nije mogao šutjeti dokazuje upravo tu đavoljsku prijevaru, koju je vrlo važno raskrinkati sada i odmah jer vremena ponestaje. Milijuni ljudi zahvaćeni su u mrežu laži potpuno nesvjesni da je sve što vide iskreirano u umovima duhovno bolesnih ljudi u potpunosti predanih zlu.

Jednog dana davne 1969. godine skupila se mala ali izuzetno jaka elita na predavanju dr. Richarda Daya. Kružok je bio zatvorene vrste i njegov sadržaj po zapovjedi nikada nije smio isplivati u javnost. No, pojavom intreneta rijetko što može biti skriveno pa sadržaj ovog sastanka kruži internetom pod naslovom ‘The New World Order of the Barbarians’ ( Novo doba barbara).

Naime, dr. Richard Day bio je ugledni pedijatar i stručnjak za umjetnu oplodnju ali i sve do 1968. bio je direktor “Planned Parenthood”, prije nazvanu “American Birth Controll (Američka kontrola rađanja)”, organizacije za planiranje obitelji’ koju financira zaklada Rockefeller obitelji, obitelji koja svojim financijama potpomogne ubiti preko milijun nerođene djece godišnje kroz ove klinike, i koja ima široku podršku UN -a u smislu podrške abortusa, umjetne oplodnje i sterilizacije pučanstva širom svijeta, putem cjepiva.

Jedan insajder s tog predavanja, dr. Lowrence Dunegan, tek je nakon dvadesetak godina smogao hrabrosti objaviti dijelove referata dr. Richarda Daya. Učinio je to, kaže zato što je tek tada, nakon 20 god. shvatio u potpunosti riječi Dr. Daya, vidjevši kako se sve to ostvaruje svuda oko nas.

‘Dr. Day, sve nas je okupio, kako je rekao, da nas obavijesti o velikim promjenama koje će nas zadesiti u slijedećih 30 god.’,  započeo je dr. Dunegan i nastavio: ‘Ne, ne mislim na komunizam, mislim na nešto veće i stravičnije od komunizma!

Dr. Day nastavio je pričati o novom društvu koje nema korijena, odnosno  oslonca u ničemu ali koje će sve promjene pasivno i malim koracima adaptirati na društvo. Dr. Day je na predavanju ponavljao kako su ljudi prenaivni i kako nikada ne postavljaju prava pitanja. To prenaivni često je zamijenio i riječju preglupi. Jer, postoje dvostruke namjere: ‘Jedna je namjera koja je ljudima prihvatljiva, a druga je ona prava namjera koja će nam pomoći da se novi sustav u potpunosti postavi i uzdigne.

A to je sustav apsolutne kontrole čovječanstva! Ono što elitu najviše zabrinjava je seksualni nagon i s tim povezana prokreacije, dakle, stvaranje novog čovjeka, odnosno rađanje. Kako ne postoje valjani načini da se taj nagon iskorijeni, smislili su pakleni plan: ‘Apsolutna seksualizacije, od vrtića pa sve do staračkog doma. Seks treba biti nešto kao sport, svugdje i u svako vrijeme, lako dostupan, hibridan, ali uvijek uz pomisao zaštite. Zaštita, zaštita, kondomi, pilula za dan poslije – sve je dozvoljeno uz lako dostupnu zaštitu. U psihu još malog djeteta treba uglaviti; seks i zaštita, kao npr. sjesti u auto i zavezati se. Seks bez djece treba postati opsesija. Za one koji žele djecu postojat će laboratoriji koji će stvarati savršenu djecu. U svrhu širenja zaštite pojavit će se i neke čudne, neizlječive bolesti koje će širiti strah od nezaštićenog seksa – rekao je dr. Day.

Kasnije, kad se pojavila SIDA i druge bolesti kliknulo je dr. Duneganu. U svrhu seksualizacije pučanstva pojavit će se sloboda za sve nastranosti: ‘Svi će imati javno pravo na ‘ljubav’: homoseksualci, pedofili, nekrofili, zoofili, umno hendikepirani, djeca, svi.

U svrhu sprječavanja prokreacije poduzimat će se sveobuhvatni programi u cilju uništenja obitelji. Žene će raditi prekovremeno kao i muškarci, puno će putovati poslovno, izostajati će iz kuće, cjelodnevni vrtići  s izrežiranim programom bit će svima dostupni, plaće će biti sve manje, nesigurnost sve veća, sve više će se rađati bolesna djeca, ljude će zahvatiti strah od rađanja. Tko bi želio imati djecu u takvim uvjetima? Redukcija stanovništva će se provoditi kroz ove mjere, zaštita, abortusi, pilula za dan poslije, podržavanje homoseksualnosti i izbijanje  novih spolnih bolesti. Ali tome nije kraj – ‘Neki ljudi predugo žive ili nemaju dovoljno kvalitetan život’. Uz pomoć ‘smrtonosne pilule’, i adekvatnog bolničkog sustava taj problem će biti rješiv. ” Svatko ima pravo na određeni vijek’ – rekao je dr. Day – ‘Ali, neki ljudi žive predugo i nisu više nikom od koristi. Postaju samo opterećenje za mlade ljude. Prisilit ćemo ih da se brinu o svojim roditeljima ali, tako da im skrate život. Opušteno, veselo, za zahvalnošću što su dobro obavili svoju zadaću, jednostavno će organizirati oproštajni party svi zajedno i pružiti im ‘zadnju pilulu’. Eutanazija će biti svakodnevna stvar kao seks ili doručak.

‘Lijek za rak mi već odavno imamo’ – nastavio je dr. Day – ali sve je to dobro skriveno u našim institutima. Zamislite kako bi planeta bila prenapučena da to svima otkrijemo. Rak je izvrsna stvar. Usporava prenapučenost!’ Dr. Day još je rekao kako elita ima savršen plan istrebljenja čovječanstva i kako je glavni cilj; uzdizanje novog svijeta u kojemu će elita vladati a ono malo ljudi što preživi biti će njihovi robovi. ‘To je sudbina koju elita planira sprovesti’, rekao je dr. Dunegen koje pojasnio da je izuzetno važno da ove informacije dospiju do što većeg broja ljudi jer, u suprotnom, elita će bez puno opiranja uspjeti izvršiti ono što su naumili. bpz.ba

// <![CDATA[


// <![CDATA[
(function(){var k,l=this,m=function(a,b){var c=a.split(“.”),d=l;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript(“var “+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},n=function(a){var b=typeof a;if(“object”==b)if(a){if(a instanceof Array)return”array”;if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if(“[object Window]”==c)return”object”;if(“[object Array]”==c||”number”==typeof a.length&&”undefined”!=typeof a.splice&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“splice”))return”array”;if(“[object Function]”==c||”undefined”!=typeof a.call&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“call”))return”function”}else return”null”;else if(“function”==b&&”undefined”==typeof a.call)return”object”;return b},aa=function(a){var b=n(a);return”array”==b||”object”==b&&”number”==typeof a.length},p=function(a){return”string”==typeof a},q=function(a){var b=typeof a;return”object”==b&&null!=a||”function”==b},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},r=function(a,b,c){r=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf(“native code”)?ba:ca;return r.apply(null,arguments)};var t=function(a,b){var c=parseInt(a,10);return isNaN(c)?b:c};var u;var v=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,””)},w=function(a,b){return ab?1:0};var da=Array.prototype.indexOf?function(a,b,c){return Array.prototype.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if(p(a))return p(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c<a.length;c++)if(c in a&&a[c]===b)return c;return-1},ea=Array.prototype.forEach?function(a,b,c){Array.prototype.forEach.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=p(a)?a.split(“”):a,f=0;f<d;f++)f in e&&b.call(c,e[f],f,a)},fa=function(a){var b=a.length;if(0<b){for(var c=Array(b),d=0;dparseFloat(G)){E=String(I);break a}}E=G}var J=E,ga={},K=function(a){return ha(a,function(){for(var b=0,c=v(String(J)).split(“.”),d=v(String(a)).split(“.”),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||””,h=d[f]||””;do{g=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(g)||[“”,””,””,””];h=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(h)||[“”,””,””,””];if(0==g[0].length&&0==h[0].length)break;b=w(0==g[1].length?0:parseInt(g[1],10),0==h[1].length?0:parseInt(h[1],10))||w(0==g[2].length,0==h[2].length)||w(g[2],h[2]);g=g[3];h=h[3]}while(0==b)}return 0<=b})},L=l.document,ma=L&&B?D()||(“CSS1Compat”==L.compatMode?parseInt(J,10):5):void 0;var M;if(!(M=!C&&!B)){var N;if(N=B)N=9<=Number(ma);M=N}M||C&&K(“1.9.1”);var O=B&&!K(“9”);var P=function(a){var b=document;return p(a)?b.getElementById(a):a},Q=function(a,b){var c=b||document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll(“.”+a):na(a,b)},na=function(a,b){var c,d,e,f;c=document;c=b||c;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&a)return c.querySelectorAll(“”+(a?”.”+a:””));if(a&&c.getElementsByClassName){var g=c.getElementsByClassName(a);return g}g=c.getElementsByTagName(“*”);if(a){f={};for(d=e=0;c=g[d];d++){var h=c.className,F;if(F=”function”==typeof h.split)F=0<=da(h.split(/\s+/),a);F&&(f[e++]=c)}f.length=e;return f}return g},pa=function(a,b,c){function d(c){c&&b.appendChild(p(c)?a.createTextNode(c):c)}for(var e=1;e<c.length;e++){var f=c[e];!aa(f)||q(f)&&0<f.nodeType?d(f):ea(oa(f)?fa(f):f,d)}},qa={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},R={IMG:” “,BR:”\n”},sa=function(){var a=document.getElementById(“feedback-closing-template”);if(O&&null!==a&&”innerText”in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,”\n”);else{var b=[];ra(a,b,!0);a=b.join(“”)}a=a.replace(/ \xAD /g,” “).replace(/\xAD/g,””);a=a.replace(/\u200B/g,””);O||(a=a.replace(/ +/g,” “));” “!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,””));return a},ra=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in qa))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,””)):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in R)b.push(R[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)ra(a,b,c),a=a.nextSibling},oa=function(a){if(a&&”number”==typeof a.length){if(q(a))return”function”==typeof a.item||”string”==typeof a.item;if(“function”==n(a))return”function”==typeof a.item}return!1},S=function(a){this.l=a||l.document||document};S.prototype.getElementsByTagName=function(a,b){return(b||this.l).getElementsByTagName(a)};var ta=function(a,b){return Q(“feedback_description”,b||a.l)};k=S.prototype;k.createElement=function(a){return this.l.createElement(String(a))};k.createTextNode=function(a){return this.l.createTextNode(String(a))};k.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};k.append=function(a,b){pa(9==a.nodeType?a:a.ownerDocument||a.document,a,arguments)};k.canHaveChildren=function(a){if(1!=a.nodeType)return!1;switch(a.tagName){case “APPLET”:case “AREA”:case “BASE”:case “BR”:case “COL”:case “COMMAND”:case “EMBED”:case “FRAME”:case “HR”:case “IMG”:case “INPUT”:case “IFRAME”:case “ISINDEX”:case “KEYGEN”:case “LINK”:case “NOFRAMES”:case “NOSCRIPT”:case “META”:case “OBJECT”:case “PARAM”:case “SCRIPT”:case “SOURCE”:case “STYLE”:case “TRACK”:case “WBR”:return!1}return!0};k.removeNode=function(a){return a&&a.parentNode?a.parentNode.removeChild(a):null};k.contains=function(a,b){if(!a||!b)return!1;if(a.contains&&1==b.nodeType)return a==b||a.contains(b);if(“undefined”!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==b||!!(a.compareDocumentPosition(b)&16);for(;b&&a!=b;)b=b.parentNode;return b==a};var ua=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var T=function(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener(“click”,b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(“onclick”,b)};var va=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement(“img”);c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var wa=function(a){return/^\s*$/.test(a)?!1:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\[“\\\/bfnrtu]/g,”@”).replace(/(?:”[^”\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*”|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)[\s\u2028\u2029]*(?=:|,|]|}|$)/g,”]”).replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,””))},xa=function(a){a=String(a);if(wa(a))try{return eval(“(“+a+”)”)}catch(b){}throw Error(“Invalid JSON string: “+a);},za=function(a){var b=[];U(new ya,a,b);return b.join(“”)},ya=function(){this.o=void 0},U=function(a,b,c){if(null==b)c.push(“null”);else{if(“object”==typeof b){if(“array”==n(b)){var d=b;b=d.length;c.push(“[“);for(var e=””,f=0;f<b;f++)c.push(e),e=d[f],U(a,a.o?a.o.call(d,String(f),e):e,c),e=”,”;c.push(“]”);return}if(b instanceof String||b instanceof Number||b instanceof Boolean)b=b.valueOf();else{c.push(“{“);f=””;for(d in b)Object.prototype.hasOwnProperty.call(b,d)&&(e=b[d],”function”!=typeof e&&(c.push(f),Aa(d,c),c.push(“:”),U(a,a.o?a.o.call(b,d,e):e,c),f=”,”));c.push(“}”);return}}switch(typeof b){case “string”:Aa(b,c);break;case “number”:c.push(isFinite(b)&&!isNaN(b)?String(b):”null”);break;case “boolean”:c.push(String(b));break;case “function”:c.push(“null”);break;default:throw Error(“Unknown type: “+typeof b);}}},Ba={‘”‘:’\\”‘,”\\”:”\\\\”,”/”:”\\/”,”\b”:”\\b”,”\f”:”\\f”,”\n”:”\\n”,”\r”:”\\r”,”\t”:”\\t”,”\x0B”:”\\u000b”},Ca=/\uffff/.test(“\uffff”)?/[\\\”\x00-\x1f\x7f-\uffff]/g:/[\\\”\x00-\x1f\x7f-\xff]/g,Aa=function(a,b){b.push(‘”‘,a.replace(Ca,function(a){var b=Ba[a];b||(b=”\\u”+(a.charCodeAt(0)|65536).toString(16).substr(1),Ba[a]=b);return b}),'”‘)};var Da=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;c=this.boundingClientRect.bottom&&this.boundingClientRect.left>=this.boundingClientRect.right)},Fa=function(){var a=new Ea;return a.N&&(!a.Y||a.O>=a.X)};var V=function(a,b){this.F=a;this.m=0;this.j=document.getElementById(“mtadmas”);this.L=document.getElementById(“mtadmaundo”);this.B=document.getElementById(“mtadmac”);this.C=document.getElementById(“mtadmback”);this.I=document.getElementById(“mtadmpc”);this.M=document.getElementById(“mtadmpundo”);this.w=document.getElementById(“mtadmpunclose”);this.K=this.u=this.G=this.D=null;this.v=0;this.h=null;this.i=!1;this.s=null;this.T=b?b.getAdsLength():1;(this.g=b)&&this.g.registerWidget(this,0);this.H=0},Ga=function(a,b){for(var c=[],d=b;d&&”BODY”!=d.tagName;d=d.parentNode)d.style&&”block”!=d.style.display&&(c.push({el:d,val:d.style.display}),d.style.display=”block”);for(var d=a(b),e;e=c.pop();)void 0!==e.W&&(e.Z.style.display=e.W);return d},Ha=function(a){for(var b=document.getElementsByName(“surveyOptions”),c=0;c<b.length;c++)T(b[c],r(a.U,a,b[c].value));a.L&&T(a.L,r(a.A,a,”1″));a.M&&T(a.M,r(a.A,a,”3″));a.w&&T(a.w,r(a.V,a));a.C&&T(a.C,r(a.back,a));a.g&&(a.g.listenOnObject(“mute_option_selected”,r(a.J,a)),a.g.forEachAd(r(function(a){a.listenOnObject(“multislot_mute_collapse”,r(this.S,this));a.listenOnObject(“multislot_mute_collapse_undo”,r(this.R,this))},a)))};V.prototype.J=function(a){this.D=a.close_button_token;this.G=a.creative_conversion_url;this.u=a.ablation_config;this.K=a.undo_callback;this.v=a.creative_index||0;this.g&&(this.s=this.g.getAd(this.v));if(1===a.type){a=Q(“survey”);for(var b=”survey_”+this.v,c=0;c<a.length;c++)a[c].style.display=a[c].id==b?”block”:”none”;a=document.getElementsByName(“surveyOptions”);for(b=0;b<a.length;b++)a[b].checked=!1;this.j.style.display=”block”;W(this);X(this)}else 0===a.type&&(this.I.style.display=”block”,this.j.style.display=”none”,W(this),Ia(this,document.getElementById(“pub-feedback-closing”),this.u))};var Y=function(a){a.h&&(window.clearInterval(a.h),a.h=null,a.i=!1);P(“pub-feedback-closing”).style.display=”none”;P(“ad-feedback-closing”).style.display=”none”};V.prototype.A=function(a){this.i||(Y(this),va(Z(this,”user_feedback_undo”,a)),this.K())};V.prototype.V=function(){var a={msg_type:”resize-me”};a.key_value=[{key:”r_nh”,value:String(this.H)},{key:”r_str”,value:”animate”}];a=za(a);window.top.postMessage(a,”*”);this.i=!1;this.A(“3″)};V.prototype.back=function(){this.i||(Y(this),this.j.style.display=”block”,W(this),X(this))};V.prototype.U=function(a){this.B.style.display=”block”;this.j.style.display=”none”;X(this);va(Z(this,”mute_survey_option”,a));a=document.getElementById(“ad-feedback-closing”);this.me||e>g||a.h)){var h=sa();c=r(function(){var a=””;g<=d&&0=g&&Y(this);g–},a);c();0<=g&&(a.h=window.setInterval(c,1E3))}},Ia=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=xa(c),e=Da(d),f=”resize-me”==d.msg_type&&”animate”==e.r_str;if(“ablate-me”==d.msg_type&&e[“collapse-after-close”]||f&&!Fa())a.w&&(a.H=window.innerHeight,f=document.getElementById(“cbtf”),f=ta(u||(u=new S),f)[1],f=Ga(a.P,f),c=La(d,f)),Ka(a,b,t(e[“secs-to-countdown”],1),t(e.countdown,0),t(e[“message-tick”],1),function(){window.top.postMessage(c,”*”)})}},La=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];if(“key”in f&&”value”in f&&”r_nh”==f.key){c=!0;f.value=b.toString();break}}c||d.push({key:”r_nh”,value:b.toString()})}}return za(a)};V.prototype.P=function(a){var b=ua(a);a=ua(a.parentNode.parentNode);return parseInt(b.height,10)+parseInt(b.marginTop,10)+parseInt(a.marginTop,10)};var Ja=function(a,b){Ka(a,b,1,0,0,r(function(){var a={creative_index:this.s.getIndex(),undo_pingback_url:Z(this,”user_feedback_undo”,”1″)};this.s.fireOnObject(“multislot_mute_collapse”,a)},a))};k=V.prototype;k.S=function(){this.m++;this.g.resetAll()};k.R=function(){0//