Ljubica (Buba) Krasić-Pandžić “Jezero Nuga, Drinovci”

0
348
Bože, čuvaj zavičaj moj kršni,
zemlju moju trnjem okrunjenu!
Nit djetinjstva za srce me veže,
za taj kamen i ljepotu njenu!
Ljubica (Buba) Krasić-Pandžić