Marija Librenjak “Zovu me Sjećanja “ To sam Ja…………….i to je to…..

0
395
Cvit kraj puta
 Kaplje  ljubavi žedan,
Rukovanja srčanog  gladan.
Sam, samcat- jadan.
A tako lip, ubogi cvit.
Ni ime mu ne umin izustit.
Kraj prašnjava puta
Usri drača i gloginja .
Svoje nade zabada u trnje.
Ki duše smetnute šta  blude.
Kadikoje siti ji se čeljade.
Bogu kradu dane.
Noć sanpasin  luta.
Tekon rusi svitli cvit kraj puta.
Nježno ubrala ga
I u krilo milo metila.
Pak je ćaran na  kušinu zadrima.
P.S.Pomogli nam sveti Petar i Pavao, apostoli.
Svima koji nose ime Petar, Pavao, Krešimir i slično, najskoli momen sinovcu Petru,  želim sritan imendan.
Sveti Petre daj nam ključ koji otvara naša otvrdla srca i nek nikada ne zatajimo Boga i istinu te nam daj dar prepoznati one koji čekaju da pokucamo na njihove zakrakunate duše i budemo im blagoslov.
Sveti Pavle, daj nam providnosti i dobre volje svima biti blagovjesnici!
U Karakašici, 29. lipnja 2018.
Marija Librenjak
Bokuni  pancete i ćarice
Poslen plivljenja  i trajonon vezanja loze u   vonju  dože
Na zaurku plandovali  , šudarićon materinin pot trali
A ona nako šakaretno  iz traveše   na tavajol  medikamente metni.
Bokune  pancete vrckon s kunpirin mladin,
 Pomidoron , kukumarin , paprikon i kapulicon  učaluš prismočili u ladovini.
Kruva ispo’ peke zerku itimice ćaćinin tunperinon  očeni.
Čepinu pocucaš  iz vučije  pak voda ladna izvorska štrkljala i otno dičja usta pojila.
Magere rasamareno  zerku odanilo  ispo’ oraja
Kogot  iz domijane potega i cug   vina naškoga izduška..
Predika  materina učas nas opertala i molitva skrušena.
Neki su drugi zemani , čeljad više  ne pripovida.
Osamačke jide i pije , škure i kapije zakrakunala.
Blago zamuklo , ne  uvraća pastir  junke nit banbauke na strnjini vata.
Ne veršaju momci curon  ašika verse  ispo balature
Nit jin s lita kose ricaste kite  ivančice.rascvitane.
Oša ‘ćaća, niko dici  više galetine ne dili ,  karte ispo’ murve  ne  peška.
Nit govor drži  zamen-boga  trsin vinograda.
Pozanjin mater , mitile   lipe naše  fraje i  beside .
Al’  srce  kripe uškvadrane  slike pancete   i kapulice mlade i  o’ pršuta varklije
Zabeblijajen ovo lino vrime  snatanjin duše dičinje.
Ter povazdan  taljan  i smočin zemane  bokuna pancete i  ćarice.
P.S. Fala Hit radiju skućon, Sinjanju i naškon govoru i  umjetnici Vesni Bader ter toka da zabilužin barenko i offrlje štogot po svoju radujuć se ovomen daru.
U Karakašici, 30. lipnja 2019.
Marija Librenjak