NAJPRESTIŽNIJA SVJETSKA ORGANIZACIJA

0
280

Dragan Primorac imenovan predsjednikom Odbora za međunarodne odnose američke Akademije za forenzičke znanosti

Autor: M. Berić bpz.ba

Američka Akademija za forenzičke znanosti najprestižnija je svjetska organizacija iz područja forenzičkih znanosti sa sjedištem u Colorado Springs-u, SAD-e, i broji više od 7 000 članova iz 50 saveznih država SAD-a, te Kanade i iz 68 pridruženih država svijeta.

John Gerns, predsjednik Američke Akademije za forenzičke znanosti (AAFS) u svom završnom obraćanju tijekom održavanja godišnje Skupštine ove organizacije, objavio je vijest da je prof.dr. Dragan Primorac, imenovan predsjednikom Odbora za međunarodne odnose Američke akademije za forenzičke znanosti.

Ovogodišnji skup AAFS traje od 22. do 27. veljače 2016. u Las Vegasu (Nevada, SAD-e) i okuplja više od 5 000 članova koji su tijekom šest radnih dana, održali više od 1 000 izlaganja. Uz uvodnu riječ dosadašnjeg predsjednika AAFS prof.dr. Victor Weeden-a sa Sveučilišta George Washington, tijekom otvaranja skupa izlaganjem o važnosti forenzičkih znanosti u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma obratila se zamjenica državnog odvjetnika SAD-a i predsjednica Nacionalnog vijeća za forenzičke znanosti. Ministarstva pravosuđa SAD-a, gospođa Sally Quillian Yates, koja odlukom predsjednika SAD-a Barack Obame tu dužnost obnaša od 13.5.2015 godine.

Nakon izlaganja gospođa Yates se susrela s prof.dr. Draganom Primorcem s kojim je razgovarala o područjima moguće suradnje. Ovim imenovanjem prof.dr. Primorac preuzeo je odgovornost predstavljanja AAFS na međunarodnom planu, koordinaciju rada članstva sa svih kontinenata te promociju načela i kriterija izvrsnosti AAFS-a.

Američka Akademija za forenzičke znanosti najprestižnija je svjetska organizacija iz područja forenzičkih znanosti sa sjedištem u Colorado Springs-u, SAD-e, i broji više od 7 000 članova iz 50 saveznih država SAD-a, te Kanade i iz 68 pridruženih država svijeta. U njenom radu sudjeluju djelatnici američke vojske, državnih policija, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva, djelatnici Federal Bureau of Investigation (FBI) i The Drug Enforcement Administration (DEA), suci, odvjetnici, profesori i znanstvenici s američkih znanstvenih institucija i sveučilišta, itd. AAFS svoj rad objedinjuje kroz 11 zasebnih sekcija koje obuhvaćaju područja kriminalistike, nacionalne sigurnosti, pravosuđa, medicinskih i tehničkih znanosti, te niza subspecijalističkih područja. Službeni časopis AAFS je vodeći svjetski forenzički časopis Journal of Forensic Science, a godišnji sukupovi se tradicinalno održavaju koncem veljače. Od prošle godine AAFS ima potpisan ugovor o suradnji s International Society of Applied Biological Sciences (ISABS), čiji je predsjednik prof.dr. Dragan Primorac bpz.ba