Ne žuri

0
188
Ne žuri kroz život, prašina se diže
Živi lagano jer svako na cilj  stiže.
Mene su učili  stvari  bitne.
Sretan je onaj tko želi stvari sitne.
Ruke su da grle a ne da nose.
Duša je  mlada a tijelo  stari.
Ne grabi nego mir i sreću  gradi.
Blago  je unutra a ne na fasadi.
Zastani  tek da shvatiš šta vrijedi.
Imaj kome da se vratiš, da te slijedi.
Samo te jedno molim,
riječi se ovih sjeti:
Čovjek na cilj stiže,
bilo  da leti il gmiže.
S dušom se igra  anđeo ili vrag
Čovjek se pamti, kakav osta trag.
vrijeme proljece 5 | Hayat.ba