Policija ima kapacitet da odgovori izazovima

0
358
Policijska stuktura u FBIH je decentralizirana i mi imamo jedanaest ministarstava unutrašnjih poslova i okviru njih je 11 uprava policija koje su u cijelini samostalne u svome radu a u takvim uvjetima komplicirano je organizirati rad da bi on bio uspješan ali to kompenziramo određenim dogovorima i sporazumima u operativnim aktivnostima koje sprovodimo, naglasio je u Dnevniku TV1, direktor FUP-a Dragan Lukač.

“Policija bez obzira na sve, barem ja tako ocijenjujem relativno dobro radi svoj posao i ona ima kapacitet te može odgovoriti sigurnosnim izazovima koji se u ovom vremenu postavljaju pred nas”.

Što se tiče saradnje policijskih organa i organa tužiteljstva mislim da je ta saradnja relativno dobra, općenito u BiH, ocijenjuje Lukač.

“Moramo shvatiti da i Tužiteljstva na svim razinama vlasti imaju i svoje probleme u radu i kadroviskih i materijalno-finansijskih. Što se tiče FUP-a, imamo jednu solidnu saradnju sa svim tužiteljstvima”.

Policija ima dovoljna ovlaštenja ali za razliku od nekih ranijih vremena, ističe Lukač, principi primjene ovlaštenja u nešto čvršće postavljeni, smatra Lukač.

Ocijenjujući stanje sigurnosti u FBIH Lukač je istaknuo da je stanje u zadnje vrijeme zadovoljavajuće, imamo trend pada krivičnih djela i povećan procenat okrivenosti krivičnih djela.

Policija prijetnje od teroririzma drži pod nadzorom, smatra Lukač.

“U ovoj godini nismo imali nijedno terorističko djelo, i ja se nadam te poduzimam mjere kao direktor FUP-a da sačuvamo takvo stanje imajući u vidu da su posljedice terorističkog djela vrlo ozbiljne”.

Nakon terorističkog čina u Rajlovcu napravili smo dosta ozbiljan snimak stanje u toj oblasti pogotovo u djelovaju radikalnih skupina, dodaje Lukač.

“.Određen broj osoba držimo pod nadzorom a osobitno je interesanta kategorija povratika sa sirijskog ratišta i jadan broj tih ljudi je procesuiran. U ovom trenutku vladamo situacijom ali doza opreza mora da postoji”.

Govoreći o borbi protiv organiziranog kriminala Lukač ističe da nema organiziranog kriminalana na principu siclijanske mafije koja nije u korelaciji sa osobama iz državih, pravosudnih, policijskih organa a samim time i iz politike. bpz.ba