Predmet: Priopćenje za javnost u svezi 9.izvanredne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

0
276

Županijama 200 milijuna pomoći te dodatih 30 milijuna putem transfera nižim razinama vlasti a poslodavcima subvencije za doprinose zaposlenika

 

Klub zastupnika HDZ BiH-HNS Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije podržao je Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2020.godine  kojom je osigurano 200 milijuna pomoći (grant sredstava) županijama. Klub zastupnika HDZ BiH -HNS  je predložio amandmane koji su nastojali ispraviti nepravdu nakon što je poništena prethodna odluka o transferu općinama i županijama (21 milijun KM) iz Vlade Federacije BiH nakon negodovanja dijela dužnosnika SDA te na inzistiranje Kluba,  Vlada Federacije BiH je nakon raspraveprihvatila prijedloge i amandmanski djelovala te vratila 30 milijuna na ekonomski kod transferi županijama i općinama.

Na istoj sjednici donesen je i Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obvezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za subjekte koji ostvare pravo na subvencioniranje, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa glede korištenja namjenskih sredstava na 60 dana, uspostava Garancijskog fonda kao i opće zdravstveno osiguranje tijekom trajanja stanja nesreće.

Vlada je nakon rasprave postupila sukladno traženju i prema smjernicama  amandmana Kluba zastupnika HDZ BiH-HNS te unijela potrebne izmjene kako pravnog  tako i ekonomskog dijela propisa. Odredbe subvencioniranja su regulirane tako da referentni mjesec pada prometa bude isti mjesec iz 2019.godine, plaćanja akontacije poreza na dobit i  poreza na dohodak  su dodatno regulirane  u dijelu kojim se oslobađaju plaćanja samo oni subjketi koji su ostvarili pravo subvencioniranja doprinosa a ne svi subjekti i fizičke osobe. Ovo bismo posebno istaknuli jer akontacije poreza na dobit i akontacija poreza na dohodak se izravno odnose na županijske prihode.

Zastupnički dom je  također odobrio zaduženje FBiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za žurni projekt za COVID-19 za BiH, kao i odobrio zaduženja FBiH u okviru instrumenta MMF-a za brzo financiranje s  kamatnom  stopa iznosi 1,05 posto uz grace razdoblje od 39 mjeseci.

Na sjednici su odobreni  rebalansi ovogodišnjih financijskih planova Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje te Fonda solidarnosti FBiH, koji su također uvjetovani posljedicama aktualne pandemije.

Održavanje ove sjednice je pokazalo kako inzistiranje Kluba HDZ BiH -HNS na održavanju sjednice Zastupničog doma  i održavanju redovitog parlamentarnog sustava i tijekom proglašenog stanja nesreće uzrokovano pojavom Covida -19,  bilo je u korist žitelja Federacije BiH. Naime, predloženi akti Vlade Federacije kroz parlamentarni postupak su doživjeli određene izmjene  i dopune koje ide na korist gospodarstvu, zdravstvu , socijalnoj zaštiti kao i županijama te općinama.

Izmjenama Poslovnika Zastupničkog doma osiguran je  nesmetan rad parlamenta uz primjenu svih epidemioloških standarda zaštite. Online rad zastupnika uz nazočnost Kolegija u zgradi Parlamenta Federacije  BiH, uz određene minimalne tehničke manjkavosti aplikacije,  pokazao je kako nove tehnologije omogućuju rad najvećeg zakonodavnog tijela po broju zastupnika u BIH.

 

Dopredsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

  1. Mladen Bošković