Roditelji će preko interneta imati uvid u broj izostanaka i ocjene djece

0
271

Å kole su često meta vandala gdje je zabilježeno osim uniÅ¡tavanja Å¡kolske imovine, čak i kraÄ‘a dnevnika u kojima je ispisan uspjeh učenika i ocjene. Ovome će se pokuÅ¡ati doskočiti i modernizacijom obrazovnog sustava kao u zapadnim zemljama uvoÄ‘enjem e-obrazovanja. Riječ je prvenstveno o uvoÄ‘enju elektronskih dnevnika, a koje će zatim dovesti i do elektronskog upisa u Å¡kole, voÄ‘enja digitalne Å¡kolske dokumentacije i sl. Prema informacijama koje smo dobili iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti uvoÄ‘enjem e-dnevnika, roditelji su u mogućnosti ostvariti uvid u evidenciju ocjena, raspored sati, kao i broj izostanaka s nastave njihove djece. – Ono Å¡to je puno važnije jest činjenica da su na ovaj način roditelji u daleko povoljnijoj situaciji da uspostave permanentni kontakt s nastavnim osobljem i da u sinergiji s

 

istim prate uspjeh i/ili neuspjeh njihove djece, kazali su nam iz Ministarstva dodavÅ¡i kako uvoÄ‘enje e-dnevnika isto tako nije zamjena za roditeljske sastanke i razgovor nastavnika i roditelja o svim aspektima Å¡kolskog života. Vjeruju kako će se razvojem komunikacijskih vjeÅ¡tina kod zainteresiranih strana (obrazovne vlasti, roditelji, učenici), kao i razvojem same informatičke tehnologije povećati koriÅ¡tenje mogućnosti e-obrazovanja. Å to se tiče sigurnosti od hakerskih napada “izvana”, kazali su nam kako zaÅ¡tita sustava e-obrazovanja može biti isto toliko sigurna kao Å¡to može biti zaÅ¡tićen svaki drugi elektronički sustav u bankama, osiguravajućim druÅ¡tvima, industriji itd. Od ove godine četiri mostarske osnovne Å¡kole sudjelovat će u ovom pilot-projektu, i to OÅ  Ilije Jakovljevića Mostar, JU ÄŒetvrta osnovna Å¡kola Mostar, te JU Osnovna Å¡kola “Mujaga Komadina” Mostar i Osnovna Å¡kola Antuna Branka Å imića Mostar. O daljnjem Å¡irenju projekta na veći broj Å¡kola u FBiH kažu kako je to joÅ¡ uvijek teÅ¡ko predvidjeti.

– Ono Å¡to bi trebalo biti trajno opredjeljenje obrazovnih vlasti na svim razinama u BiH, jeste nastojanje da rade na osuvremenjavanju odgojno-obrazovnog procesa, ne samo u metodičko-didaktičkom smislu, nego i u tehničko-tehnoloÅ¡kom smislu koji nije nimalo zanemariv, kazali su nam iz Ministarstva. bpz.ba