Travanjske cijene niže za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec

0
316

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju su niže za 0,3 posto u odnosu na ožujak.

Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 0,3 posto, alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, za koliko su skuplji i zdravstvo, te rekreacija i kultura.

Odjeća i obuća skuplji su za 0,7 posto, prijevoz za 0,9 posto, a ostala dobra i usluge za 0,8 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti jeftiniji su za 5,3 posto.

Cijene u travnju, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, niže su za 1,6 posto.

Cijene hrane i bezalkoholnih pića niže su za 1,7 posto, odjeće i obuće za 8,2 opoto, stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,7 posto, namještaja, aparata za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 1,3 posto, za koliko su niže i cijene komunikacija, te prevoza za 7,5 posto.

Alkoholna pića i duhan skuplji su za 8,5 posto, zdravstvo za 0,8 posto, obrazovanje za 1,5 posto, restorani i hoteli za 0,6 posto, te ostala dobra i usluge za 0,2 posto.

TAGOVI bpz.ba