U 96. godini na Humcu preminuo fra Hadrijan Sivrić

0
280

U petak, 16. veljače 2018., u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago je u Gospodinu preminuo njegov sluga svećenik i naš brat fra Hadrijan Sivrić u 96. godini života, 79. godini redovništva i 70. godini svećeništva.

Sv. misa zadušnica za pokojnog fra Hadrijana slavit će se u samostanskoj crkvi na Humcu, u subotu 17. veljače 2018. u 15,00 sati, a potom sprovodni obredi i ukop na Novom groblju na Humcu.

Počivao u miru Božjem!

Sržni podatci:
– Rođen: 24. kolovoza 1922. na Služnju, župa Čitluk
– Roditelji: Ilko i Matija r. Miletić
– Kršten: 25. kolovoza 1922. na Čitluku
– Krsno ime: Jozo

Školovanje

– Pučka škola: 1929.-1933. u Čitluku

– Srednja škola: 1933.-1942. na Širokom Brijegu

– Filozofija i teologija: 1942.-1945. u Mostaru, Humcu, Čerinu, Čitluku, Sarajevu i Zagrebu; 1947.-1949. u Dubrovniku

Redovništvo

– Oblačenje: 29. lipnja 1939. na Humcu, pred fra Matom dr. Čuturom, provincijalom
– Novicijat: od 29. lipnja 1939. do 29. lipnja 1940. na Humcu

– Jednostavni zavjeti: 30. lipnja 1940. na Humcu, pred fra Krešom Pandžićem, provincijalom
– Vječni zavjeti: 29. lipnja 1944. na Čerinu, pred fra Dobroslavom Šimovićem, prov. izaslanikom

Sveti redovi

– Subđakonat: 21. rujna 1947. u Mostaru, podijelio Petar dr. Čule, biskup

– Đakonat: 28. rujna 1947. u Mostaru, podijelio Petar dr. Čule, biskup

– Svećeništvo: 18. travnja 1948. u Dubrovniku, podijelio Pavao dr. Butorac. biskup

Služba

– Duh. pom. u Mostaru od 21. ožujka 1949. do 1. rujna 1949.

– Župnik u Međugorju od 2. rujna 1949. do 15. svibnja 1950.

– Sam. vikar i duh. pom. na Širokom Brijegu od 16. svibnja 1950. do lipnja 1952.

– Sam. vikar i duh. pom. u Mostaru od 1952. do 1953.

– Gvardijan i župnik u Mostaru od 1953. do 1955.

– Župnik u Posušju od 1955. do 1958.

– Gvardijan i župnik u Tomislavgradu od 1958. do svibnja 1964.

– Župnik u Grudama od svibnja 1964. do svibnja 1965.

– Ad disp. min. prov. (vođa radova na Humcu, ispomoć Š. Brijegu i Tomislavgradu) od svibnja 1965. do lipnja 1972.

– Ekonom Provincije od 1970. do 1972.

– Definitor Provincije 1970.-1973.; 1973.-1976.

– Gvardijan i župnik na Humcu od lipnja do 1972.

– Župnik na Humcu od 1972. do 1978.

– Duh. pom. u Mostaru od rujna 1978. do 1992.

– Župnik u Nevesinju od prosinca 1978. do rujna 1989.

– Voditelj građevinskih radova u Mostaru i Slanom od rujna 1978. do 1992.

– Savjetnik gen. delegata od lipnja 1977. do 1979.

– U mirovini na Humcu od 9. travnja 1992.

Bilješke

– Vojni rok: u JNA u … od srpnja 1945. do srpnja 1947.
Nakon rata 1945, u istrazi 2 mj. u Mariboru i Zagrebu