U Orašju proglašeno stanje prirodne nesreće zbog suše

0
443

Nakon proÅ¡logodiÅ¡njih poplava, posavski poljoprivrednici ponovno imaju ogromne Å¡tete, najviÅ¡e na kukuruzu (oko 3500 do 4000 ha), soji (oko 3000 ha), duhanu, ali i ostalim kulturama. Å tete su prouzročene iznimno visokim temperaturama i dugotrajnim suÅ¡nim razdobljem, no, nažalost, joÅ¡ nisu konačne jer suÅ¡no razdoblje se nastavlja, piÅ¡e Večernji list. Civilna zaÅ¡tita PŽ prati stanje na terenu i po dobivanju svih mjerodavnih podataka, predložit će Vladi Posavske županije proglaÅ¡enje elementarne nepogode – suÅ¡e, odnosno poduzimanje mjera ublažavanja posljedica suÅ¡e.

Usjevi i plodovi se suše

– Stanje je krajnje zabrinjavajuće. Usjevi i plodovi su doÅ¡li u fazu suÅ¡enja i teÅ¡ko je očekivati urode. Poljoprivrednici u najvećem broju prinudno skidaju kukuruz za silažu koji nije tehnoloÅ¡ki dozrio, jer je na pojedinim parcelama kukuruz zapravo u fazi mliječnog zrenja, a zrna i nema. Dodatnu poteÅ¡koću stvara kukuruzna zlatica koja masovno napada ovu kulturu,  što do sada nije zabilježeno na posavskim poljima u ovom intenzitetu. Poljoprivrednici spaÅ¡avaju Å¡to se može spasiti samo za prehranu stoke. Soja je takoÄ‘er u katastrofalnom stanju, a uz suÅ¡u, tu je i napad insekata crvenog pauka kojima odgovara ovakvo suÅ¡no vrijeme, objaÅ¡njava Å¡ef  Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Å¡umarstva Muhidin Emić.

U Savezu poljoprivrednih proizvođača Posavske županije ističu da su neki poljoprivrednici pretanjurali pojedine parcele kukuruza, a po svemu sudeći, tako će biti na oko 30% parcela, jer ne vrijedi ulaziti kombajnom u njivu i stvarati dodatne troškove.

– Ista stvar je i s duhanom koji je potpuno stradao tamo gdje ljudi nisu navodnjavali svoje usjeve, a svi koji su uložili sredstva u navodnjavanje ističu da će uz ovakvu suÅ¡u i visoke temperature teÅ¡ko povratiti uložena sredstva, ističe Vidan Grgić, predsjednik SPP PŽ.

Pomoć federalne Vlade

Na temelju zaključka Stožera civilne zaÅ¡tite općine OraÅ¡je, načelnik Đuro Topić proglasio je stanje prirodne i druge nesreće na prostoru općine OraÅ¡je – suÅ¡e prouzročene dugotrajnim suÅ¡nim razdobljem bez dovoljnih količina oborina za normalni razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih kultura. Posljedica su umanjen urod i kvaliteta proizvoda s bitnim odstupanjima od trogodiÅ¡njeg prosjeka. SuÅ¡om je zahvaćen veći dio obradivih povrÅ¡ina na području općine. Povjerenstvo za procjenu Å¡teta zaduženo je  u idućem razdoblju procijeniti i utvrditi Å¡tete na poljoprivrednim kulturama.

– Povjerenstvo će u svakoj mjesnoj zajednici evidentirati Å¡tete. Svi poljoprivredni proizvoÄ‘ači će moći doći i prijaviti svoje Å¡tete na usjevima te nakon toga će ono izvrÅ¡iti procjenu. Tražit ćemo od viÅ¡ih razina vlasti i interventna sredstava za oporavak. Ostaje problem kako pomoći onima koji su najviÅ¡e stradali u ovim suÅ¡ama, a to su poljoprivredni proizvoÄ‘ači, prvenstveno kultura soje, duhana i kukuruza. Vjerujem da će i Vlada Federacije iznaći mogućnosti da im pomogne jer nakon proÅ¡logodiÅ¡njih poplava ponavlja nam se joÅ¡ jedna katastrofa. Kad se to dvoje zbroji, bez pomoći države, poljoprivrednici će se jako teÅ¡ko oporaviti, kazao je načelnik općine OraÅ¡je Đuro Topić. bpz.ba