Usvojen proračun Grada Širokog Brijega za 2017. godinu

0
406

Uz prisutnost svih 25 vijećnika trećom sjednicom Gradskog vijeća predsjedao je predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić. Prije početka radnog dijela sjednice svečanom prisegom Ante Ćužić je preuzeo vijećničku dužnost. Vijećniku Anti Ćužiću, nakon što je Marija Ćeškić podnijela ostavku, SIP je dodijelio mandat kao kandidatu s najvećim brojem glasova iza nje s liste Saveza za Široki Brijeg.Usvojen proračun Grada Širokog Brijega za 2017. godinu

Proračun Grada Širokog Brijega za 2017. godinu u iznosu od 9.977.300,00 KM usvojen je većinom glasova. Prijedlog je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za financije Mate Zadro. Također, donijeta je odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

Jednoglasno je usvojena odluka o određivanju građevinskih zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarskih općina: Lištica, Donji Crnač, Turčinovići, Buhovo, Rasno i Gradac.

Odluka o prodaji nekretnina u svrhu izgradnje stambenih i poslovnih objekata koji se nalaze na području katastarskih općina Donji Crnač, Turčinovići, Buhovo, Rasno, Gradac i Knešpolje usvojena je jednoglasno.

Usvojena je odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Željku Jeliću (sinu Marka) iz Širokog Brijega. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Bože Roberta Solde i Olivera Solde iz Donje Britvice, kao i Radovana Galića iz Ljubotića usvojena su jednoglasno.

Vijećnici su primili informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kanalizacije i pročistača otpadnih voda, realizaciji vodoopskrbe i aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanske stanice.

Na samom kraju sjednice Gradskog vijeća predsjednik Vinko Topić i gradonačelnik Miro Kraljević poželjeli su svima čestit Božić i sretnu i uspješnu Novu godinu.

TAGOVI