VRATIT ĆU SE “KATARINA ZOVKO IŠTUK 

0
359
VRATIT ĆU SE
Kućo stara od tvrda kamena,
bole tvoja vrata zatvorena,
zaspala je navjek majka stara,
nema više tko da ih otvara.
Sablasna te tišina sad slama,
ostala si i pusta i sama,
daleko sam ja od tebe sada,
bol i tuga u srcu mi vlada.
Sad me zovu, stalno me pitaju,
dal je moja kuća na prodaju,
kažem svima da nemaju para,
kolko vrijedi moja kuća stara.
Ne dam kuću i zidine njene,
u njoj žive moje uspomene,
vratit ću se ja iz svijeta bijela,
to je bila roditelja želja.
KATARINA ZOVKO IŠTUK
Mostar 06. lipnja 2020.