Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan

0
336

Poruka mira

Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

  bpz.ba