Anja Šovagović Despot na čelu Nadzornog odbora HRT-a

0
341

Nakon što je Bruno Kragić u petak na vlastiti zahtjev razriješen dužnosti predsjednika Programskog vijeća HRT-a, isto se dogodilo i Nadzornom odboru HRT-a. Predsjednikovanja je oslobođen Šenol Selimović, a za predsjednicu je izabrana Anja Šovagović Despot.

No, za 66 »autsorsanih« djelatnika HRT-a, zaposlenih putem agencija, daleko je važnija informacija da će moći nastaviti svoj angažman na HRT-u, piše Novi list.

Bavio se NO HRT-a i rezultatima zatražene interne revizije nabavke audiovizualnih dijela od nezavisnih prizvođača. S tih je dokumenata NO HRT-a skinuo oznaku tajnosti smatrajući kako je interes javnosti jači do svih drugih interesa.

Sudeći prema zaključcima NO HRT-a, slijedi inteziviranje kontakata s Ministarstvom kulture od kojeg se traži nadzor zakonitosti općih akata kojima se uređuje nabava audiovizualnih djela od nezavisnih prizvođača i nadzor provedbe korištenje državnih potpora za tu nabavu.

Traže i pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zbog grubog kršenja pravila o suradnji s pojedinim produkcijskim kućama.

Nadzorni odbor HRT-a utvrdio je i prijedlog visine pristojbe za 2017. godinu. Ostaje ona i dalje 80 kuna, no to se može promijeniti sukladno željama Mosta.