Ante “Antek” Brajko “Korijeni”

0
476
Korijeni
Moje je ime zapisano
u ovoj zemlji,
duša u vrbovim
krošnjama živi,sniva
Moje srce
toplo i meko
po tebi
plovi modra rijeko .
Kad oluje dođu
Kad uz vjetar
tuče dažd!
Sa sjevera žest,
sa juga tuga!
Ne bojim se crnih sjena,
zaklon ću naći
u snazi
tvojih korijena!