Braniteljima više od tri milijuna maraka za zapošljavanje, liječenje, pokope, udruge

0
303

Za šest transfera namijenjenih braniteljskoj populaciji Vlada FBiH ove godine izdvojila je 3 milijuna i 410 tisuća maraka. Od toga najviše novca namijenjeno je za “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja”. Naime, proračunom FBiH za 2016. utvrđena su sredstva u iznosu od 1,3 milijuna maraka za pomoć u liječenju braniteljske populacije, piše Večernji list BiH.

Šest transfera

Pravo sudjelovanja za pomoć u liječenju imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljske populacije (RVI i članovi njihove uže obitelji, članovi obitelji šehida i poginulih branitelja, razvojačeni branitelji i članovi njihove uže obitelji). Cilj ovog programa je pomoć u troškovima liječenja braniteljskih populacija. Opći kriteriji za odobravanje sredstava su: karakter i kategorija bolesti, visina sredstava potrebnih za pojedinačno liječenje, hitnost slučaja, socijalno-materijalni status podnositelja zahtjeva, kao i broj podnesenih zahtjeva. Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je na stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja Domovinskog rata i dodjeljuje se na osnovi podnesenih pojedinačnih zahtjeva.

Drugi po visini je “Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju braniteljskih kategorija preko braniteljskih zadruga”. Na prijedlog resornog ministarstva Vlada FBiH je za ovu namjenu odobrila sredstva u iznosu od milijun maraka. Javni poziv za dodjelu ovih sredstava već je objavljen na stranici Ministarstva.

Za sportske igre 100.000 KM

Proračunom Federacije BiH za 2016. za “Transfer neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg Domovinskog rata” predviđena su sredstva u iznosu od 460.000 KM. Sredstva iz točke II. ove odluke raspoređuju se za sufinanciranje programa rada saveza, organizacija i udruženja/udruga u iznosu od 280.000 KM.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: savezi, organizacije udruženja/udruge i SABNOR, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti (poslova) koje se odnose na braniteljske populacije, a registrirani su na federalnoj razini ili na razini BiH, s projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Dio od 100.000 KM određuju se kao sredstva koja će se koristiti za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e. Dio od 80.000 KM određuje se kao interventna sredstva koja će se koristiti kao potpora programima i projektima za žurne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

Najmanje sredstava namijenjeno je za stavku “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za obilježavanje značajnih datuma”. Na prijedlog Ministarstva Vlada FBiH je odobrila 200.000 KM za “Transfer za sufinanciranje troškova pokopa pripadnika braniteljskih populacija” i 150.000 KM za “Tekući transfer neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja i uređenje groblja”.

Zahtjev za sufinanciranje programa/projekata mogu podnijeti samo pravne osobe bpz.ba