Braniteljski dodatak sudionicama rata starijim od 50 godina

0
320

Prijedlog Zakona o pravima razvojačenih branitelja, koji je Zastupnički dom Parlamenta FBiH prije nekoliko dana usvojio, osigurava 15 prava, navodi se u dokumentima zakona u čijem smo posjedu. Ipak, kao najvažnija stavka, uz objavu registra branitelja, uvođenje je braniteljskoga dodatka, piše Večernji list BiH.

Uvjeti ostvarenja prava

TKO IMA PRAVO NA DODATAK? Braniteljski dodatak sudionicama rata starijim od 50 godina

Braniteljski dodatak je mjesečna novčana pomoć razvojačenim braniteljima, koja se izdvaja iz proračuna FBiH, proračuna županija i županijske službe za zapošljavanje, navodi se u prijedlogu Zakona. Pravo na braniteljski dodatak može ostvariti razvojačeni branitelj stariji od 65 godina ako stalno živi i ima boravište na teritoriju BiH i ako on i njegov bračni partner nemaju sredstava za uzdržavanje. Pravo može ostvariti i razvojačeni branitelj stariji od 60 godina koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ako je prijavljen kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana, ako stalno živi i ima boravište na teritoriju BiH te ako on i njegov bračni partner nemaju sredstava za uzdržavanje. Braniteljski dodatak može dobiti i razvojačena braniteljica starija od 50 godina, koja je bila pripadnica OS-a najmanje jednu godinu, ako je prijavljena kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana, ako stalno živi i ima boravište na teritoriju BiH i ako ona i njezin bračni partner nemaju sredstava za uzdržavanje. Pravo na braniteljski dodatak može ostvariti i razvojačeni branitelj stariji od 57 godina pod uvjetom da je bio pripadnik OS-a najmanje 36 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana, ako stalno živi i ima boravište na teritoriju BiH te ako on i njegov bračni partner nemaju sredstava za uzdržavanje. Smatra se da osoba nema sredstava za uzdržavanje ako ona i njezin bračni partner nisu u radnom odnosu, ne obavljaju samostalnu djelatnost vlastitim radom, nisu uživatelji domaće ili inozemne mirovine, nisu korisnici mjesečnih naknada po federalnim, županijskim i općinskim propisima, nemaju drugih prihoda temeljem izdavanja u zakup stambenih jedinica ili poslovnih prostora i dr.

Određivanje iznosa

Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog iznosa braniteljskoga dodatka je minimalna mirovina isplaćena u FBiH za prosinac 2018., prema podacima Federalnog zavoda MIO. Iznos braniteljskoga dodatka utvrđuje se u visini 40% od osnovice pomnožen s koeficijentom za razvojačene branitelje koji su bili pripadnici OS-a od 12 do 24 mjeseca, u visini 50% od osnovice pomnožen s koeficijentom za razvojačene branitelje koji su bili pripadnici OS-a od 24 do 36 mjeseci te u visini 60% od osnovice pomnožen s koeficijentom za razvojačene branitelje koji su bili pripadnici OS-a od 36 do 48 mjeseci. Iznos braniteljskoga dodatka utvrđuje se u visini 70% od osnovice pomnožen s koeficijentom za razvojačene branitelje koji su bili pripadnici OS-a od 48 mjeseci i više. Osobama koje ispunjavanju uvjete za priznavanje prava braniteljski dodatak pripada od prvog dana idućeg mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Pravo na braniteljski dodatak prestaje smrću korisnika prava, odlaskom korisnika prava u inozemstvo dulje od 90 dana, ako korisnik prava na braniteljski dodatak ili njegov bračni partner zasnuju radni odnos, ostvare pravo na mirovinu, prijave samostalnu djelatnost vlastitim radom, ostvare pravo na mjesečnu naknadu po federalnim, županijskim i općinskim propisima, ostvare prihod temeljem izdavanja u zakup nekretnina i dr. Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja utječe na prestanak prava. Korisnik prava je dužan prijaviti odlazak iz BiH u vremenu duljem od 90 dana. Prvostupanjsko tijelo će, po službenoj dužnosti na temelju prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, u roku od 15 dana od dana prijave ili saznanja, donijeti odluku o prestanku prava s pravnim djelovanjem od prvog dana idućeg mjeseca po nastupanju razloga za prestanak prava, stoji u zakonu