ČOVIĆ I HERCEG O NIZU VITALNIH PITANJA ZA HNŽ

0
158

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije primio je u službeni posjet dr. Dragana Čovića, predsjedajućega Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Uz razuman oprez, izrazili su zadovoljstvo posljednjim pokazateljima o određenom stabiliziranju zdravstveno-epidemiološkog stanja u Županiji, što je pokazatelj kako Vlada i Županijski stožer CZ stanje drže pod nadzorom. No, ostaje činjenica kako je HNŽ epidemijski najpogođeniji prostor u BiH.

„Na tomu tragu, uporno pozivamo pučanstvo na strogo poštivanje svih zapovijedi i mjera koje smo izdali kako bismo usporili širenje zaraze i maksimalno rasteretili zdravstveni sustav. Osobit uspjeh polučile su mjere o ograničavanju kretanja koje su, nakon nas, uvele i ZHŽ i RS. Struka se još nije izjasnila u smjeru popuštanja i, dok do toga ne dođe, moramo iznaći snage za izdržati, u uvjerenju u to kako ćemo se ubrzo početi vraćati u normalno stanje.“ – izjavio je dr. sc. Herceg, dodavši i to kako poslije slijedi borba za oporavak ugroženog gospodarstva.

Sugovornici su razmijenili mišljenja i o nekoliko vitalnih pitanja s viših razina vlasti koje se izravno dotiču županija. Zaključili su kako se prvotnom odlukom o raspodjeli 21 milijuna KM s federalne razine na županije i općine, koja je naknadno izmijenjena, htjelo konačno izvršiti pravedniju i primjereniju raspodjelu javnih prihoda. Što se tiče raspodjele inozemne pomoći koja stiže u BiH, a raspoređuje se s državne i federalne razine, jasno su poručili kako se strogo mora voditi račun o stanju na terenu, ugroženosti i stvarnim potrebama.

– Nipošto se kod raspodjele te pomoći, u obliku novca ili opreme, ne smije voditi mjerilima brojnosti pučanstva u općinama, nego prioritetno mjerilom ugroženosti pojedinih područja. Moramo biti svjesni izvanrednoga stanja u kojem se nalazimo.

Dr. sc. Goran Opsenica, resorni ministar zdravstva istaknuo je kako se u slučaju HNŽ-a, koja je, nažalost, žarišna točka u F BiH, ne smije gubiti iz vida ni činjenica da Županija na svom upravnom prostoru ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja, ali i da SKB-u Mostar gravitiraju 3 županije, te da u sustavu zdravstva radi četvrtina zdravstvenih radnika Federacije odnosno oko 4100 uposlenika.

Sugovornici su se u razgovoru poglavito osvrnuli  i na pitanje raspodjele međunarodne pomoći, u prvomu redu one iz MMF-a.

– Ta pomoć mora biti raspoređena uz puno koordiniranje s državne razine odnosno pod nadzorom i odgovornošću Vijeća ministara, i to izravno županijama, gradovima i općinama, opetovano s naglaskom na ugrožena područja. Tako je i s tzv. ”korona zakonom”. U postupku njegova donošenja, Vlada F BiH mora cijeniti primjedbe županija, općina i gradova. Teret ove krize kojoj je izloženo naše gospodarstvo nipošto ne smije pasti samo na županije, gradove i općine – poruka je s današnjega sastanka.

Predsjedajući dr. Čović pohvalio je rad Vlade HNŽ-a i Županijskoga stožera CZ, kako način na koji je preuzeta odgovornost nad upravljanjem krizom, tako i krizno komuniciranje s javnošću. Međutim, naglasio je kako se i u borbi s epidemijom mora raditi na osmišljavanju intenzivnih mjera pomoći gospodarstvu.

Podsjetivši na činjenicu kako monetarna, fiskalna i porezna politika nisu u mjerodavnosti županija, predsjednik Herceg je pojasnio što županijska Vlada čini u smislu preusmjeravanja sredstava za borbu protiv epidemije, najavivši i skorašnji rebalans županijskoga Proračuna za 2020. godinu koji će biti umanjen za 10 % odnosno za otprilike 24 milijuna KM.

– Uradit ćemo uštede na svim pozicijama, jer je predviđeno smanjenje prihoda za više od 15 % ili za cca 36 milijuna KM, i to bez federalnoga ”korona zakona”, jer ukoliko prođu neka od ponuđenih rješenja vezana za važne proračunske prihode po zakonima o dobiti i dohotku, onda će to proračunsko smanjenje premašiti 55 milijuna KM – upozorio je predsjednik Herceg.

Herceg je izvijestio predsjedajućega Doma naroda PS F BiH o imenovanju koordinacijskoga tijela sa zadaćom predlaganja seta kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za pomoć gospodarstvu, koje je potrebno pripraviti u suradnji s mjerodavnim institucijama, gradovima, općinama i udrugama poslodavaca. Naglasak je na povećanju poticaja za poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvo, industriju, uz obvezan kriterij da poslodavac nije otpustio nijednoga djelatnika.

– Očekujem da ćemo tijekom sljedeća dva tjedna, kroz parlamentarno djelovanje, donijeti ključne odluke koje će u dovoljnoj mjeri pomoći i saniranju proračuna i gospodarstvu u nadvladavanju problema izazvanih epidemijom – zaključio je predsjedajući dr. Čović.

Predsjednik Herceg je, zahvalivši na ukupnoj potpori, predsjedajućega dr. Čovića izvijestio o i porastu novih prijava nezaposlenih Službi za zapošljavanje HNŽ-a, ali i o osjetnom padu priljeva u proračunske i izvanproračunske fondove, s naglaskom na Zavod za zdravstveno osiguranje, što su brojke koje zabrinjavaju, napose zbog pada uplate zakonski obveznih doprinosa iz kojih se financiraju zdravstvene ustanove.

Na sastanku su bili nazočni i dr. sc. Goran Opsenica, županijski ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi i gosp. Veselko Čerkez, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.