Grabovica

0
694
Toga dana
tama se spusti na Grabovicu,
bi u ruke dušmanima predana
Hrvate pobiše zločinci.
Mnogi tada stradaše
i teško ih mučiše,
selo sve spališe
i žrtve u Neretvu pobacaše.
Mislili su zločin sakriti
ali Istina će se otkriti,
zločinci se kriju
ali Žrtva tu bdije.
33 ubijena Hrvati
toliko Isus godina imaše,
Bogu su kao Mučenici predati
kao Žrtva se predaše.
Osta Grabovica sama
tada je prekri tama,
ali Svjetlo dolazi
da tamu porazi.
Križ tu bdije
i svijetu govori,
zločin se otkrije
Żrtva se za Istinu bori.
Stijeg se vije
i svoju ljubav širi,
nad Grobovima nevinih bdije
da se u Vječnosti zauvijek smire.
To je jedino što preostaje
Žrtva se Bogu daje,
Neretva teče dalje
mrtve Bogu šalje.
Svjetlo ih Božje prati
oni nisu zaboravljeni,
Duša više ne pati
zauvijek su Mučenici proslavljeni.
Autor @Vlado Visković