Imenovanja na sjednici Vlade FBiH: Marinku Gilji produžen mandat za direktora EP HZHB

0
421

Vlada Federacije BiH danas je premijera FBiH Fadila Novalića ovlastila da, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva, do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i znanosti.

Također, ovlastila je tajnika Federalnog ministarstva obrazovanja i znansoti Aldena Kajtaza za potpisivanje akata i čuvanje i upotrebu pečata ovog ministarstva, počevši od 23.1.2020. godine, pa do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i znanosti.

Vlada FBiH je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar dala prethodnu suglasnost za imenovanje Marinka Gilje za generalnog direktora – člana Uprave ovog društva, na period od četiri godine.

Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost i na prijedlog za imenovanje Bože Perića, Zorana Buntića, Karmele Miletić, Ive Vincetića, Ivice Krivića i Alije Fitozovića za članove Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Nakon što je utvrdila opće i posebne kriterije, Federalna vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnih natječaja za izbor i nominiranje četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, kao i dva člana Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Renatu Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Gorana Buhaća (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).

Za članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar imenovani su Edin Perenda (predsjednik), Ozana Bulić, Mustafa Nezirić, Ivan Bešlić i Dragan Meter (članovi), prenosi Ero.tel.