INTERVJU DR. SC. NEVENKA HERCEGA, PREDSJEDNIKA VLADE HNŽ VEČERNJEM LISTU

0
339

Osobit napor usmjerili smo u cilju sprječavanja
širenja panike i uspostavu prve crte obrane,
odmah se organizirali i preuzeli odgovornost. HNŽ
je, nažalost, jedna od najugroženijih točaka u BiH
Bez konkretnih mjera i potpore, počevši od državne, preko FBiH, pa do županijskih, odnosno
razina gradova i općina, bojim se kako bi bilo teško, gotovo nemoguće odgovoriti ovoj prijetnji
Cijela BiH suočava se s velikom
krizom izazvanom pandemijom
koronavirusa. Jedno od najugroženijih područja je Hercegovačko-neretvanska županija. O
svim mjerama koje su donesene
i donose se, potezima Vlade, odgovoru na krizu, potrebama…
razgovarali smo s predsjednikom Vlade HNŽ-a Nevenkom
Hercegom.
Neminovno je otvoriti razgovor upitom o kriznom stanju s
kojim smo suočeni. Prvi dojam
objektivna promatrača jest taj
da se u HNŽ-u krizom upravlja
prilično dobro, od načina uspostave novih protokola i procesa do kriznog komuniciranja s
javnošću?
Cijenim vašu konstataciju! Suočeni s činjenicom koliko je ovo
zlo pandemije koje nas je snašlo
opasno, uz shvatljivu dozu straha i nemira koji se uvukao u cijelu zajednicu, ostali smo čvrsto

Nevenko Herceg: Redovito preispitujem jesam li mogao bolje
stajati na svojim nogama. Prije
svega, osobit smo napor usmjerili sprječavanju širenja panike
i, naravno, uspostavi prve crte
obrane. Odmah smo se organizirali i preuzeli odgovornost,
svjesni kako će brojne odluke i
zapovijedi koje su u ovoj situaciji nužne i neminovne, izazvati
osjećaj izrazite nelagode i zabrinutosti među pukom. No, nismo
kalkulirali i nećemo kalkulirati,
svjesni kako smo u obvezi iskoristiti sva raspoložila sredstva,
resurse i znanje koje stječemo u
svakodnevnom radu i borbi kako
bismo spasili ljudske živote, zaštitili cijelu našu zajednicu, od
Ivanice do Ivana.
Od početka šaljete racionalne i
umirujuće poruke, pravodobno
izvješćujući javnost u svemu što
se događa na svakodnevnoj osnovi…
Dezinformacije i poluistine,
a time i pogubnu paniku, jedino
je moguće sprječavati ispravnom
reakcijom i pravodobnim plasiranjem provjerenih, službenih
informacija. Naš tim to izvrsno
radi i javnost, primjetno je, pozitivno reagira na uspostavljene
protokole, prihvaćajući realnost i
iznimnu ozbiljnost ovoga što nas
je snašlo. Svjesni smo s čime se
suočavamo, iako nemamo iskustvo s ovim ili sličnim izazovima, učimo u hodu, imamo plan
i način kako postupno suzbijati
tu pošast. Rekao bih da ovu krizu uspijevamo nadzirati i, u značajnoj mjeri, njome upravljati, u
stalnom koordiniranju i suradnji
na razini cijeloga sastava županijske Vlade, Stožera CZ-a i u
njega inkorporirane zdravstveno-liječničke snage. Ovom se
prigodom želim osobito zahvaliti našemu medicinskom osoblju,
pripadnicima svih naših žurnih
službi, ljudima u cjelokupnom
sustavu borbe s koronavirusom,
ali i našim sugrađanima koji
slušaju izdane zapovijedi i mjere i, odgovornim ponašanjem,
pomažu usporiti ovu prijetnju.
No, svjesni smo da nitko ne zna
niti sa sigurnošću može reći ni
koliko će sve ovo potrajati ni kako
će se razvijati. Iskušenja su pred
nama, ali zajedništvom i razumom bit ćemo kadri odgovoriti
svakom izazovu.
Mogu li SKB Mostar i naš zdravstveni sustav odgovoriti tim izazovima koji nas čekaju?
Obišao sam, u utorak, zajedno
s resornim ministrom dr. Goranom Opsenicom i ravnateljem
SKB-a Mostar dr. Antom Kvesićem, našu bolnicu unutar koje
je organizirana “Covid-bolnica”.
Bez zadrške mogu kazati kako
je SKB Mostar, kojoj gravitira
prostor ukupno triju županija i
koja je stožernom zdravstvenom
točkom naše borbe s koronavirusom, kadra odgovoriti svakomu izazovu pred kojim se nađe.
Njezino osoblje koje je u svemu
ovomu, zajedno s njihovim kolegama iz primarnoga sustava
zdravstvene zaštite, a tu mislim
na sjajne timove naših domova
zdravlja kojima se također divim
i odajem poštovanjem, pokazali
su nadljudsku snagu i nesebičnost koja će, u konačnici, odnijeti prevagu u ovoj krizi s kojom
smo suočeni. Vlada provodi niz
mjera, usmjerava značajna sredstva za nabavu nužne opreme i
svega onoga za što naše zdravstvene ustanove iskažu interes.
U ovomu je veliki problem doći
do potrebne opreme na tržištu.
Globalno, sva je medicinska i zaštita oprema u nedostatku. Opet
poručujemo i da od viših razina
vlasti očekujemo pravičnu raspodjelu svakoga oblika međunarodne pomoći koja dođe u BiH i koja
mora biti raspodijeljena sukladno ugrozi kojoj su prostori izloženi, s napomenom da je HNŽ,
nažalost, jedna od najugroženijih
točaka u BiH, a osobito sukladno
činjenici da imamo tri bolnice i
12 domova zdravlja unutar županijskoga zdravstvenog sustava.
Ipak, stanje se epidemiološki
usložnjava?
To je nešto čega smo bili svjesni od početka i što smo očekivali. Naime, dan nam počinje
sastankom užega tima mojih
najbližih suradnika, nakon čega
uslijedi koordinacijski sastanak
Vlade i Stožera, u čijemu radu
svakoga dana sudjeluju i naši vrhunski stručnjaci, prof. dr. Jurica
Arapović i prim. dr. Nermin Avdić. Uradili smo izniman posao
i na to sam ponosan. Zaustavili
smo eskalaciju žarišta u Mostaru,
uspjeli staviti pod nadzor žarište
u Konjicu koje je opasno zaprijetilo cijelomu našem sjeveru, a posredno i cijeloj županiji pa i šire.
Time smo, zapravo izvrsnim epidemiološkim mjerama na terenu
i rigoroznim mjerama u zabrani
kretanja pučanstva i inzistiranju
na socijalnoj distanci, kupovali
dragocjeno vrijeme kako bismo
što snažnije postavili sustav na
noge i kako bismo u najvećoj
mogućoj mjeri poštedjeli snage
i resurse naše “Covid-bolnice”.
Ovo što se sada događa u Čitluku
nešto je što smo, u teoriji, očekivali da se mora negdje na terenu
pojaviti, a to je novo žarište koje
neće biti “uhvaćeno” u začetku
i čije je širenje sad novi stupanj
epidemiološke opasnosti. No,
stalno planiramo više koraka
unaprijed i, u suradnji sa stožerima civilne zaštite gradova/općina, danima radimo na pripremama za onaj očekivani vrhunac
epidemije kada se može dogoditi
da “Covid-bolnica” neće moći
odgovoriti rastu broja bolesnika
koji će trebati pomoć. Zato smo
zapovjedili pripremu izolatorija
po općinama, organizirali obučavanje medicinskoga osoblja, u
potrazi smo za dodatnim kadrom
i sl.
No, što je s onim što dolazi poslije? Jednom kada ovo bude iza
nas i kada se počnemo vraćati u
normalne načine funkcioniranja i življenja, što će biti s gospodarstvom, pitanjem gubitka
poslova, recesije koju stručnjaci
već najavljuju?
Bojim se kako nakon korone
svijet više neće biti isti! Možda
nas, kao društvo, ova situacija
konačno osvijesti za budućnost,
na način da shvatimo kako trebamo iskoristiti naše bogomdane potencijale i učiniti BiH više
samoodrživom, između ostaloga, na planu prehrambene i
farmaceutske industrije. Da u
ovoj situaciji imamo industriju
tipa Podravke u Hrvatskoj, mogli bismo, i uz zatvaranje granica
prema EU, osigurati nesmetanu
opskrbu hranom na prostoru cijele zemlje. Na to se, prirodno,
nadovezuje razvoj poljoprivrede,
voćarstva i povrtlarstva. Trebamo čuvati naše resurse, razvijati
domaću industriju i uporno strateški promišljati u smjeru svoje
neovisnosti o drugima, neovisnosti u opskrbi hranom, vodom
i energijom. No, vezano za aktualni trenutak, itekako sam svjestan da nas čekaju iznimno teška
vremena. Već sada, a tek smo na
početku, bilježimo porast prijava
u Službi za zapošljavanje, bilježimo značajan manjak prihoda u
Zavodu zdravstvenog osiguranja
zbog neplaćanja obveznih doprinosa, a od toga novca isplaćujemo plaće cjelokupnomu našem
zdravstvenom sustavu… Svjesni
smo koliko sve ovo ugrožava niz
malih obrtnika, ugostiteljstvo,
turizam, drvoprerađivački sektor, putnički promet, cijelo naše
gospodarstvo. Zato sam, početkom ovoga tjedna, dao nalog ministrima gospodarstva, financija,
poljoprivrede i turizma da izrade
set mjera, i kratkoročnih i dugoročnih, za pomoć našemu gospodarstvu. Ono s čim izađu pred
Vladu, razmotrit ćemo, razraditi
sukladno informacijama s terena
i postupiti maksimalno u skladu
sa svojim ovlastima i mogućnostima. Premda su sada sve oči
uperene u zdravstvo i sigurnost,
nijedan resor sada se ne može
“odmarati”, od gospodarstva do
prosvjete, koja također mora odgovoriti i odgovara izazovu ovog
nesretnog trenutka jer moramo
biti spremni na ono što nas čeka.
Na što konkretno mislite?
Treba žurno pristupiti izradi
rebalansa proračuna na svim razinama, imajući u vidu usporavanje gospodarstva i, s tim u svezi,
očekivano smanjenje proračunskih i izvanproračunskih prihoda, čime u prioritet treba staviti
preusmjeravanje proračunskih,
donatorskih financijskih sredstava na sveukupno saniranje
posljedica epidemije. Već sam
obavio razgovore s državnim i
federalnim ministrima financija,
Vjekoslavom Bevandom i Jelkom
Milićević, o temi mjera potpore
ugroženomu gospodarstvu, a i
ovom prigodom pozivam sve razine odlučivanja i odgovornosti
na krajnju ozbiljnost jer, bez konkretnih mjera i potpore, počevši
od državne, preko Federacije, pa
do županijskih, odnosno razina
gradova i općina, bojim se kako
bi bilo teško, gotovo nemoguće,
odgovoriti ovoj prijetnji. Snaga će
i ovoga puta biti u zbijanju redova i u zajedništvu, bez političkih
ili bilo kojih drugih kalkuliranja!
Svjesni da se politika duboko
upetljala u ovu krizu na svim
razinama?
Svi koji u ovom trenutku na
bilo koji način žele sve ovo što
nas je stiglo iskoristiti za prikupljanje političkih bodova ili koji
bi htjeli ostvarivati svoje nacionalne, stranačke ili bilo koje
ciljeve, a, nažalost, čini mi se
da ima i takvih, ne čine dobro
ni sebi ni drugima. Neki ovu
strašnu situaciju koriste za “lov
u mutnom” i onaj najgori oblik
političkog populizma. Pozivam
sve na uozbiljavanje i savjesno
ponašanje, sukladno izazovu s
kojoj se suočavamo. Neprijatelj
nam je zajednički, svima, i kao
takav treba dobiti naš zajednički
odgovor!
Poruka našim sugrađanima u
ovim teškim trenucima?
Hvala vam što ste razumni,
smireni i odgovorni. Poštujte ove
izvanredne okolnosti, zapovijedi i mjere i tako čuvajte i sebe i
cijelu našu zajednicu. Iskoristite
ovo vrijeme, okrenite se svojim
obiteljima, posvetite se djeci
koja su uzdrmana jer su ostala
bez strukture i uobičajene rutine, koja svjedoče stresu roditelja
koji su donijeli posao doma, koja
ne mogu van, u škole, među svoje
prijatelje. Nosimo se, zajednički,
s ovim životnim izazovom najbolje što možemo, a ako osjetite
da u jednomu trenutku trebate
pomoć, pozovite naš broj 121 koji
je stalno aktivan i koji će vam
pomoć pružiti, psihološku, tehničku, sigurnosnu… Poziv svim
našim sugrađanima koji žive i
rade u inozemstvu da se zasad
ne vraćaju doma, duboko vjerujem da će susret s njima tijekom
ljeta biti posebno radostan! Budimo odgovorni, ostanimo doma i
sačuvajmo zdravlje i živote sviju
nas! Ako se budemo ponašali odgovorno, brzo ćemo vidjeti “svjetlo na kraju tunela” i iz ove krize
izaći kao pobjednici. •

Nevenko Herceg | Jabuka.tv
Razgovor
DR. NEVENKO HERCEG, PREDSJEDNIK
VLADE HERCEGOVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
Zoran Krešić

SVJESNI SMO KOLIKO
SVE OVO UGROŽAVA

NIZ MALIH OBRTNIKA,
UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM, PUTNIČKI
PROMET… CIJELO
GOSPODARSTVO
SVJESNI SMO KAKO
NITKO NE ZNA NITI SA
SIGURNOŠĆU MOŽE
REĆI NI KOLIKO ĆE
SVE OVO POTRAJATI
NI KAKO ĆE SE
RAZVIJATI
Očekujemo
pravičnu raspodjelu
međunarodne
pomoći koja dođe u
BiH i koja mora biti
raspodijeljena
sukladno ugrozi
kojoj su prostori
izloženi
Premda su sve oči
uperene u zdravstvo
i sigurnost, nijedan
resor sada se ne
može “odmarati”,
od gospodarstva do
prosvjete, koja mora
odgovoriti izazovu
ovog trenutka

Herceg: HNŽ na vrijeme poduzeo sve potrebne mjere u borbi protiv ...