INTERVJU Melita Bestvina: Sudski vještaci već 18 godina rade za 30-ak kuna po satu

0
422
Share

PREDSJEDNICA Hrvatskog društva sudskih vještaka (HDSV) Melita Bestvina za Maxportal je odgovorila na aktualna pitanja koja se posljednjih dana povlače po medijima vezano uz cijenu rada sudskih vještaka i trošenje proračunskih sredstava za plaćanje rada sudskih vještaka po nalogu državnog odvjetništva i USKOK-a.

O tome je prije nekoliko dana javno istupio Vilibor Sinčić, saborski zastupnik i predsjednik stranke Živi zid prozvavši Državno odvjetništvo i USKOK da ima snažne indicije da su DORH i USKOK u nekim kaznenim predmetima sudskim vještacima isplaćivali višestruko veće iznose od propisanih te da Državno odvjetništvo i USKOK po brojnim kaznenim prijavama nije postupalo godinama držeći predmete u ladicama.

Melita Bestvina upozorava da se satnica sudskih vještaka već 18 godina nije mijenjala, pa još uvijek rade za 30-ak kuna neto po satu. Osim niske satnice, sudovi sa zakašnjenjem isplaćuju vještake.

Evo što je izjavila predsjednica HDSV-a na upit Maxportala:

Kao predsjednica HDSVIP-a, možete reći , na koji način je regulirana cijena rada sudskih vještaka,  i da li je po Vašem mišljenju cijena vrednovanja rada sudskih vještaka adekvatna, trebali li biti veća ili niža?

Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima (NN 38/2014) utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka.

Ne znamo da li znate da smo jedina regulirana profesija u RH kojoj se nije mijenjala vrijednost sat rada od veljače 1998.g. nego se čak smanjila u studenom 2011.g. za 20% u predmetima koji se isplaćuju iz sredstava suda ili državnog odvjetništva i umanjuje se vrijednost za 20% od utvrđene vrijednosti boda, sve jednako i do danas.

Prema Pravilniku o stalnim sudskim vještacima cijena izrade vještačenja  je regulirana bodovima. Koliko 1  bod  iznosi kuna, odnosno koliko u kunama iznosi 1 sat rada sudskog vještaka te da li se radi o bruto ili neto propisanoj cijeni rada?

Članak 24. Pravilnika kaže da za obavljeno vještačenje stalni sudski vještak ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Nagrada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto bez PDV-a. Nagrada za rad vještaka koja se isplaćuje iz sredstava suda ili državnog odvjetništva umanjuje se za 20% od utvrđene vrijednosti boda iz stavka 2. ovog članka.

Ako je nagrada obračunata u satima, vještak je uz račun dužan dostaviti i obrazloženje svake stavke.

U slučajevima kada se vještačenje radi po nalogu suda, državnog odvjetništva, USKOK-a ili drugih državnih tijela, kolika je iznosila cijena rada sudskog vještaka recimo 2010.g., a koliko iznosi sada?

Dakle, od 1998. godine je stalno naš sat 35 kuna neto odbivši 20% od studenog 2012. u kaznenom postupku svi vještaci bili fizičke ili pravne osobe imaju cijenu sata rada od 35 bodova puta 1,6 kuna što je 56,00 kuna bruto bez PDV, odnosno neto 28 kuna bez PDV-a.

Koliko iznosi cijena izrade recimo financijsko-knjigovodstvenog vještačenja po satu utrošenog rada kada se vještačenje radi po nalogu suda, državnog odvjetništva, USKOK-a ili drugih državnih tijela?

Zabrinjava kada pravna struka radi na postotak pa na jednom skromnom podnesku zaradi stotine tisuća kuna –kako onda nema brige ?! Tako je razlika između vrednovanja sata vještaka i odvjetnika čak 7, 12 puta veća u korist odvjetnika (35 kuna neto sata naprama 250 kuna), što nema niti u jednoj zemlji u EU.

Je li u međuvremenu  bilo kakvih promjena po pitanju vrednovanja rada sudskih vještaka, i na koji način se može povećati ili smanjiti cijena izrade vještačenja, tko je nadležan i  koja je procedura  smanjenja ili povećanja cijene po satu rada?

Cijena rada sudskih vještaka nije se mijenjala 18 godina. Tražili smo razgovor kod novog ministra pravosuđa prije dva mjeseca i stigao nam je odgovor prije mjesec dana da je u tijeku donošenje izmjena i dopuna Zakona o sudovima, te donošenje jedinstvenog Zakona o vještacima, procjeniteljima i tumačima.

M. Marković/foto:novi list bpz.ba