Ivka Ilić Kovačević “SUNCE”

0
61
Sunce žarko probija oblake.
Želi tople podarit nam zrake.
Lijepe zrake i svoju toplinu,
ništa nema toliku jačinu.
Zagrijati samo sunce može,
hladna srca ispod ljudske kože,
male ruke dječice naše i
nogice što nose prvaše.
Sunce grije i dobre i loše,
što se ni s čim platiti ne može!
Da ga nema ni nas ne bi bilo,
zato grij nas sunce naše milo.
19.01.2017
Ivka Ilić Kovačević
Autorica knjige:
OTAC KAMENOGA SRCA