Janja /Bela Previšić “SJENA “

0
397
SJENA
Volim te sjeno moja
Kad spavaš pored mene
Hodaš pokraj mene
Vječna moja pratiteljice
Volim te
žutu
sivu
crnu
tihu
To je moja sjena
Život je sjena
Misao je sjena
Grob je sjena
Kad odem,ostati će sjena
Sve,baš sve je sjena
Volim te sjeno moja
 Čista,tiha Boginjo
Digni svoj plašt
Pokri umorne mi oči
             I
da zauvijek zagrlim svoju sjenu.
Janja Previšić “SVEKRVA I MAJKA” | Bpz.ba
autor: Janja /Bela