Kraljica Katarina je kći Stjepana Vukčića Kosače, vojvode Humske zemlje

0
477