Ljiljana Skelić Vemić “DRUGAČIJI SNOVI

0
244
DRUGAČIJI SNOVI
Ponekad nekog
u snovima čekam.
Skupim se,
zažmurim
i pravim da spavam.
Pa čekam
san da mi dodje.
Ćutanjem, ljubavlju,
misao u letu hvatam.
Oslušnem korake
ka njima potrčim
pa smirujem skrivene izvore krvotoka.
Noć je,
zvezde po svuda trepere,
u njima vidim ti
lice, kosu i oči.
Ne pružam ruke
san da ne oteram…
Najlepše trenutake želim
da sačuvam.
Ljiljana Skelić Vemić
/avgust 2020./