Misijska juha za crkvu u Kongu

0
331

Župa sv. Petra i Pavla, Franjevački samostan, Dompes, Campanile,  Svjetovni franjevački red i FRAMA Mostar organiziraju misijsku juhu  u Dompesu na misijsku nedjelju, 22. listopada 2017., od 12 do 14 sati za izgradnju crkvecrkvu u Kongu.Misijska juha za crkvu u Kongu

”Pozivamo sve vas na misijsku juhu u Dompes, a tom prigodom možete dati svoj dobrovoljni prilog za dovršenje crkve koja se gradi u selu Kabutula u misiji BDM Kamina (Kongo)”, poručili su iz Dompesa.

Za vrijeme ručka moći ćete i razgovarati s misionarom fra Filipom Sučićem koji je bio trideset godina misionar u Kongu! ”Te nedjelje nemojte spremati ručak dođite s obitelji u Dompes!”, poručuju organizatori. –