NOTE SRCA

0
383
NOTE SRCA
Moje srce je puno nota.
Prekasnu pesmu,
kao vino točim!
Sa njom se hrani,
duša i telo
život mi je  melodija ljubavna.
Na usnama žar,
poljubca!
Na telu trag…
milovanja!
I budi me šapat umilni.
Uspavljuje spokoj.
Kroz otškrinuta vrata srca,
ušao si.
I zatvorila sam ih.
Da trajemo i ostarimo cajedno.
I ljubim te!
I pokrivam poljibcima.
I zagrljeni započinemo novi dan.
Sretan si.
I ja sam sretna.
Jer ktoz vene nam tece violine glas.
Glas ljubavni!
          Ljiljana Klaric Salov