Otvoreno pismo “Šujičke iz Zagreba “

0
668

Poštovani vijednici Anto i Jerko,
ne osporavajudi vaše pravo kao vijednika i vaše legitimne zahtjeve za poboljšanje
gospodarskih i komunalnih uvjeta i razvoja naše Šujice, Izvršni odbor Zaklade dr. Franjo Nevistid
odgovora na vaše otvoreno pismo koje ste uputili načelniku opdine Tomislavgrad gospodinu Ivanu
Buntid.
S nevjericom i čuđenjem, zatečeni smo i razočarani vašim stavom, u dijelu otvorenog pisma,
u kojem navodite da mi „ne domadi Šujičani, koji su daleko od naše Šujice forsiramo potpuno
promašenu investiciju“, misledi na obnovu našeg šujičkog doma kulture. Nažalost, vaš najnoviji izraz
za šujičane koji ne žive u Šujici „ne domadi Šujičani“ uvreda je i poniženje za tisude šujičana koji su iz
različiti razloga svoje životne snove ostvarili ili ostvaruju izvan naše Šujice.
Nama članovima Zaklade ovo nije prvi put da pojedinci ili grupica šujičana omalovažavaju i
negativno kritiziraju rad naše Zaklade. Negativnih kritika o radu Zaklade kao i pokušaja dijeljenja
šujičana na „domade“ i po vama valjda „strane šujičane“ bilo je i dosad. Zašto? Nije nam jasno
kome smeta tridesetogodišnji rad Zaklade, odnosno rad nekolicine članova koji, samo iz ljubavi
prema rodnoj Šujici, volonterskim radom aktivno sudjeluju u radu Zaklade. Kome to smetaju
prikupljena i uložena novčana i druga materijalna sredstva za pomod šujičanima slabog imovnog
stanja, za stipendiranje šujičke djece , za obnovu i uređenju crkve i crkvenog dvorišta, za uređenje
naših groblja, za obnovu i informatizaciju škole, za obnovu školske dvorane, za izgradnju školskog
igrališta i rasvjete, za pomod kulturnim i sportskim udrugama i klubovima, za obnovu hrvatskog doma
„Stjepan Radid“ i za druge potrebe šujičana i Šujice. Zar je ulaganje u obnovu našega šujičkog doma
„promašena investicija ili rupa bez dna“? Zar kulturna ostavština Šujice, koju su stvarale mnoge
generacije šujičana, nije izravno vezana uz naš šujički dom? Zar obnovljeni i uređeni dom nede
sadašnjim i bududim generacijama biti dom kulture, zabave i okupljanja svih šujičana i naših prijatelja.
Zaklada dr. Franjo Nevistid, kao humanitarna apolitička organizacija, koja svoje ciljeve i
programe ostvaruje temeljem zakonskih propisa i dalje de djelovati sukladno donesenim odlukama,
a sve u cilju pomodi i razvoju naše Šujice. Bez obzira na stajališta vijednika, koja su iznesena u
otvorenom pismu, Zaklada de, zajedno sa svojim donatorima i prijateljima, nastaviti s obnovom i
uređenjem našega doma.
I ovom prilikom Izvršni odbor Zaklade zahvaljuje našim dugogodišnjim sponzorima i
donatorima kako „domadim i ne domadim šujičanima“, tako i našim prijateljima i donatorima koji
nisu iz Šujice, a posebno zahvaljujemo našoj opdini Tomislavgrad na dosadašnjoj potpori i nadamo se
bududoj suradnji.
Financijskim potporama naših sponzora osigurana su novčana sredstva u iznosu od 50.000,00
KM, koja se nalaze na računu Zaklade dr. Franjo Nevistid, i bit de, tijekom travnja i svibnja ove
godine, usmjerena za obnovu hrvatskog doma „Stjepan Radid“ u Šujici.
U Zagrebu, 12. ožujka 2021. god. Izvršni odbor
Zaklade dr. Franjo Nevistid