Proširena bolnička lista lijekova u FBiH

0
787

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila odluku o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i odluku o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH, piše Večernji list BiH. Lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja, kako je obrazloženo, revidirana je jer je procijenjena potreba da u liječenju pojedinih bolesti bude omogućen novi doktrinarni pristup kojim se preporučuje uvođenje i novih generacija generičkih lijekova. Revidirana lista je generička, odnosno ne sadrži zaštićene proizvođačke nazive lijekova te će donijeti korist ukupnom zdravstvenom sustavu, kako s medicinskog, tako i s farmakoekonomskog gledišta. Procjena očekivanih ušteda, uz primjenu revidirane federalne liste lijekova, iznosi između 10 i 12 posto. Obveza je županija blagovremeno s federalnom uskladiti županijske liste lijekova te time ostvariti očekivane uštede u ovoj oblasti i na županijskoj razini.

Drugu odluku, o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, Vlada FBiH je donijela uvažavajući podnesene zahtjeve proizvođača lijekova, kao i potrebe pacijenata. Županije su obvezne u roku od 60 dana s ovom odlukom usuglasiti županijske bolničke liste lijekova.

Razlozi izmjena

Prema riječima Vjekoslava Mandića, federalnog ministra zdravstva, lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti proširena je za 16 novih lijekova.

“Kad je riječ o listi za bolnice, stavili smo četrnaest novih lijekova – tuberkulostatika. Njih smo uvrstili jer nam je globalni fond prekinuo financiranje za ove lijekove. Od sada on to više neće činiti i zbog toga su stavljeni na listu. Na novoj listi za bolnice su i dva lijeka za reumatoidni artritis, tako da je bolnička lista proširena za ukupno šesnaest novih lijekova”, kazao je za “Večernjak” Mandić.

Generički lijekovi

Podsjetimo, ranije smo objavili da je u odnosu na dosadašnju A listu lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH usvojeno 12 novih lijekova. “Povjerenstvo koje je radilo nove liste smatra da su ti lijekovi nužni za pacijente. Do sada su na listi bila 154 lijeka, a sada ih je 166 i riječ je o generičkim lijekovima. Generički je na primjer ranitidin, a on se proizvodi pod tvorničkim imenima Peptoran, Ranisan, Ranibos, Ulkodin i sl.”, kazao je za “Večernjak” Mandić. Novine su i B lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH na kojoj su do sada bila 84 generička lijeka, a sada su 94, što znači da je i ona proširena za deset novih generičkih lijekova. “Kad govorimo o B listi, riječ je o lijekovima kojima mi određujemo cijenu, samo što ih županije nisu dužne staviti na svoje liste ako nemaju dovoljno financijskih sredstava. Znači, županije su dužne poštovati A listu, a ako imaju dovoljno financijskih sredstava, onda mogu financirati i lijekove s B liste

“Kad je govorimo o B listi, riječ je o lijekovima kojima mi određujemo cijenu, samo što ih županije nisu dužne staviti na svoje liste ako nemaju dovoljno financijskih sredstava. Znači, županije su dužne poštovati A listu, a ako imaju dovoljno financijskih sredstava, onda mogu financirati i lijekove s B liste”, objasnio je ministar Mandić.*”, objasnio je ministar Mandić.* bpz.ba