RADICA LEKO     …NOĆ NA SEOSKOM GUVNU

0
299
NOĆ NA SEOSKOM GUVNU
Luta večer
Noćnim guvnom
Žarulja žuta
Razvlači osmijeh
Roj mušica
Ludo
Kotrlja krug
Okolo žute točke
I topli krug
Topla je zamka
Za vječni im san
U toplom
I leži noć
Valja se
Praznim guvnom
Sred praznog
SELA
RADICA LEKO                           31. prosinca 2022.