RADICA LEKO “SJENE JESENJE

0
74
SJENE JESENJE
Iskri,
Sunce krovovima,
Jesenjim osmijehom.
Pobježe,
Britkim dahom,
 Kasnojesenjim.
Sjenka mraka,
Lijena,
Vuče se,
Liježe,
Na krovove,
Na tijela,
Na duše…
I, valja se,
I, zove,
Odmakle,
Sjene…
I, smiju se,
I, grizu me,
I, cerekaju se…
A, opet,
Dodiruju me,
I, miluju me,
Sjene,
Moje drage!
Ostanite,
Hoću,
Osjetiti,
Grliti,
Ne dati,
Nikome,
Do mene same!
Sjene moje,
Tople,
Jesenje!
Ostanite,
I, ne postanite,
Sjenke,
U jeseni,
MOJOJ…
radica leko – Jabuka.tv
RADICA LEKO