Sklopljen Sporazum o partnerstvu radi razvitka gospodarstva u Hercegovini

0
228

Jučer je u prostorijama INTERA Tehnološkog parka u Mostaru, sklopljen Sporazum o suradnji s ciljem uspostave Mreže za konkurentnost Hercegovine između partnera: REDAH, SPARK, INTERA, Drvni klaster Hercegovine i Turistički klaster Hercegovine.Sklopljen Sporazum o partnerstvu radi razvitka gospodarstva u Hercegovini

Sporazum je sklopljen u okviru REDAH-ovog projekta HIVES (High – Level Innovation for a Value – Driven Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area) koji je odobren za financiranje u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Cilj ovog Sporazuma je doprinijeti jačanju konkurentnosti i razvitaka gospodarstva na području cijele regije Hercegovine te jačanje Hercegovine kao gospodarske regije. Sporazumom će se stvoriti okvir za buduću međusobnu suradnju u okviru koje će lokalni partneri zajednički raditi na jačanju konkurentnosti Hercegovine kao gospodarske regije te će se zajednički raditi na njenoj promociji i potencijalima.

Ovo je još jedan u nizu REDAH-ovih projekata kojima neprekidno rade na razvitku gospodarstva cijele Hercegovine te na uspostavljanju veza i partnerstva radi što boljih rezultata. A svakako je vrijedno spomenuti još jedan događaj u ovom tjednu koji se odvijao u Ski Centru na Risovcu, gdje je REDAH u suradnji s njemačkom agencijom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit održao Prvi forum lanca vrijednosti, za lokalne proizvođače i sudionike turističke ponude na Blidinju, s ciljem gospodarskog razvitka tog područja te jačanja konkurentnosti poslovnih subjekata u sektoru turizma.

TAGOVI bpz.ba