U doba nastanka stećaka Bosnom nisu vladali Osmanlije

0
432

Ivica Radoš ovog ljeta piše o stečcima, dakle, o nadgrobnim spomenicima koji se pojavljuju na prostoru cetinske Krajine, Hecegovine, Crne Gore i Podrinja te pokušava odgonetati kojem etniku su pripadali.

Međutim, bez razumjevanja povijesti i prijašnje hrvatske religije, neke od njih ne možemo razumjeti. Sigurno je da ovi stečci nemaju nikakve povezanosti sa muslimanima u Bosni. Oni sigurno nisu ni srbski. Isto tako oni nisu ni vlaški jer Vlah nije nikakav etnik nego jedna od dvije kaste u prijašnjoj hrvatskoj religiji i kulturi. Vlahi danas žive diljem globusa isto kao i hrvati. Hrvati su najvjerojatniji bili nositelji i širitelji prve čovjekove civilizacije

Prvo, riječ stečak nije izvorno hrvatska jer dvoslov st u hrvatskim riječima je franački ili germanski. Dvoslov st stoji za hrvatski glas č pa riječ steča možemo napisati čeča ili čiča. Riječ stečak možemo napisati kao čečak ili čečac. Ovu riječ možemo povezati sa etnikom Čečen isto kako što etnik Slaven možemo povezati sa etnikom Slavac. Ovo nam samo pokazuje da su Hrvatima u Bosni kršćanstvo nametnuli Franci.

Hrvati također imaju problem sa današnjim etnikom Vlah jer vjeruju da je Vlah poseban etnik. Vlahi su bili jezični i kastni Hrvati. Međutim, to je bila samo jedna od dvije kaste u prijašnjoj hrvatskoj religiji koje su imale zajednički jezik. Vlašku kastu su činili ratari, stočari, obrtnici i ratnici. Hrvatsku kastu su činili vladari, svećenici i učitelji. Riječ hrvat se slogovno pisala haravača, a njezinim čitanjem sa desna na lijevo dobivamo riječ čavaraha. Odatle prezimena Čavar, Savar, Tavar i druga te etnik Avar. Latini su Harvače zvali Cerve, što se još odrazilo kao Serve. Dolaskom pod bizantsku vlast, Servi su nazvani Serbi, a Avari su nazvani Obri. Dakle, nazivi avari i obri su označavali vlaške Hrvate.

Dolaskom semitskih Harvata u Europu, više milenija prije Krista, riječ haravača postaje halavača, a njezinim čitanjem sa desna na lijevo dobivamo riječ čavalaha, odnosno, avalaha, a ispuštanjem početnog slova a dobivamo riječ valaha, odakle etnik Vlah. Vlah se još pojavlju kao Avalac. Ovo je tzv. slavenski etnik Volos. Ako pak zamjenimo poluslog A poluslogom E u riječi halavača dobivamo izvedenicu heleveče, odakle, etnik Helet, Celt ili Kelt. Ako u riječ helet vratimo suglasnik V dobivamo etnik Helvet, a tako su Latini zvali današnje Švicarce. U ovim etnicima se vidi helenski uticaj jer Helet se helenski pisalo Elet, a etnik Eleč se ponekad pisala i Eleg. Slično su Arači postali Argi. Za vrijeme Osmanlija Hrvati u Bosni su bili poznati kao Harači, a to nam otkriva kakvi su odnos Osmanlije imali prema Hrvatima. Jedino Hrvati kršćani su u osmanlijskoj Bosni plaćali porez, a od poreza su bili oslobođeni Hrvati muslimani.

U doba nastanka stećaka Bosnom nisu vladali Osmanlije niti je islam tada bio prisutan u Bosni. Bilo je prisutno kršćanstvo pod jurisdikcijom Rima koje je imalo dva obreda – rimski i bizantski. Dakle, nisu postojali muslimani niti su postojali Srbi, a Bosna je bila hrvatska država. Ostatak Crvene Hrvatske ili Krajine je došao pod mađarsku vlast 1102 godine. Prije toga Bosna je bila dio Cervene Hrvatske zajedno sa Raškom i Duklom.

Danas bosanski muslimani pokušavaju prisvojiti te hrvatske stečke zbog toga što se na nekim stečcima pojavljuju zvijezda i polumjesec. Međutim, nije riječ o polumjesecu nego je riječ o poluzemlji. Zemlja je bila simbol majke, a sunce je simbol otca. Zemlja nema svoju svijetlost kao ni mjesec nego je dobiva od sunca. Postoji razlika između zemlje i mjeseca: zemlja je plodna, a mjesec nije.

Na temelju tih pogrešno čitanih simbola, Bošnjaci pokušavaju dokazati da su oni potomci bogumila. Međutim, bogumilstvo se pojavilo u Bugarskoj nakon što se pojavilo u Bosni kao vučemilstvo. Do danas se sačuvalo prezime Vučemil. Riječ vuča se još odrazila kao vuka, a odatle hrvatsko ime Vuk, te prezimena Vukac ili Vukec, odakle slavenizrano prezime Vukić, koji se još odrazilo kao Jukić i Đukić. Dolaskom ruske slavenizacije prezimena postaju Vuković, Juković ili Joković i Đuković ili Đoković, a prezime Vukas postaje Vukasović. Ovako su nastajala hrvatska prezimena.

Na koncu moram zaključiti da su prezimena Vučić, Vukić, Jukić, Đukić, Vukas, Vuković, Juković, Đuković, Vukasović bili po kasti vlasi, ali po jeziku su bili Hrvati isto kao i kastni hrvati. U davnoj prošlosti simbol kastnih hrvata je bila riječ hara, a simbol kastnih vlaha je bila riječ vača. Hara je u semitiziranom Egiptu postao Ra. Prezimena Hrvat, Hrvatin, Horvat, Horvatin i mnoge druge inačice označuju kastne hrvate. Međutim, prezimena kao Gazivoda, Vodopija, Ćulibrk i slična su cincarskog porijekla jer ta prezimena su nastala od nadimaka otkrivaju nomadske Vlahe koji tada nisu više govorili hrvatskim jezikom nego nekom vrstom romanskog jezika.

 

Srećko Radović