Vlada usvojila smjernice za izradu državnog proračuna te ekonomske i fiskalne politike

0
133

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila smjernice za izradu državnog proračuna te smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.

Vlada je predvidjela prihode proračuna u iznosu od 119,6 milijardi kuna, a rashode od 126,5 milijardi kuna, uz projiciranu stopu rasta BDP-a od 3,2% i 1,6% BDP-a. Ujedno, usvojila je i paket od 16 poreznih zakona te ih poslala u Hrvatski sabor u drugo čitanje.

-Smjernice za izradu proračuna daju okvir za ekonomsku i fiskalnu politiku čiju su ciljevi definirani u programu Vlade – poručio je na početku sjednice premijer Andrej Plenković.

Naglasio je kako Hrvatska nastavlja voditi održivu i uravnoteženu ekonomsku i fiskalnu politiku.

-Na rashodnoj strani naglasak je stavljen na provedbu socijalne i demografske politike te na sustav nacionalne i domovinske sigurnosti, kao i na prava hrvatskih branitelja – poručio je Plenković.

Uz ostalo istaknuo je kako MORH može očekivati rast svog proračuna na 1,23 posto BDP-a, a osigurana su i sredstva za kompenzaciju jedinicama lokalne uprave i samouprave u iznosu od 1,3 milijarde kuna.

Prema riječima ministra financija Zdravka Marića, proračun za 2017. je planiran je uz pretpostavku gospodarskog rasta na razini od 3,2% s ciljem da deficit opće države bude 1,6 posto BDP-a. Rekao je i kako bi osobna potrošnja trebala porasti za 3,6%, investicije za 6,8%, izvoz roba i usluga 4,6%, a uvoz roba i usluga 6,2%. Proračunski prihodi u idućoj godini trebali bi iznositi 119,6 milijardi kuna, što je 2,8 posto više od prihoda predviđenih rebalansom ovogodišnjeg proračuna, dok su rashodi u iznosu od 126,5 milijardi kuna viši za 4,7 milijardi kuna u odnosu na prijedlog rebalansa.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević zahvalio se zbog većeg proračuna za Ministarstvo obrane. Poručio je kako će nova sredstva osigurati poboljšanje uvjeta rada vojnika.

Nakon usvajanja smjernica za proračun Vlada je usvojila paket od 16 poreznih zakona i uputila ih u Hrvatski sabor u drugo čitanje. Premijer Plenković kazao je kako je cilj porezne reforme jednostavnost, prohodnost i sigurnost poreznog sustava, rasterećenje građana i poduzetnika. Dodao je kako su nakon sjednice Vlade održane u Vukovaru odlučili u cijelosti zadržati olakšice za Vukovar.

Vlada je usvojila i Nacrt prijedloga zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).

 

M.M.