Za Armiju RBiH vrijedi poseban status, a za 
HVO ne vrijedi

0
625

Federalno ministarstvo ostaje pri tekstu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je Vlada FBiH razmatrala i usvojila, stoji u izjašnjenju Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata koje je potpisao ministar Salko Bukvarević,a na zahtjev Kluba zastupnika HDZ BiH da se braniteljima čiji je invaliditet procijenjen ispod 20%, a koji su ostvarili pravo temeljem ugovora Republike Hrvatske i BiH omogući ponovni izlazak pred povjerenstvo Instituta, piše Večernji list BiH.

Uvrstiti novi članak

Nakon razmatranja amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ovoga zakona, koje su u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH podnijeli Klub zastupnika HDZ BiH, te zastupnici Ismet Osmanović i Mirsad Topčagić, Vlada Federacije BiH je utvrdila kako ne prihvaća amandmane Kluba zastupnika HDZ-a BiH te zastupnika Mirsada Topčagića, dok se amandman koji je podnio zastupnik Ismet Osmanović prihvaća. Klub zastupnika HDZ BiH u svom prijedlogu tražio je da se U čl. 3. prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, iza stavka 5. doda novi stavak 6. koji glasi: “Osobama iz prethodnog stavka, koje su ostvarile prava i na temelju ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o suradnji u oblasti žrtava rata u BiH koje su bile pripadnici HVO-a i članovima njihovih obitelji, a kojima je liječničko povjerenstvo Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u tijeku provedbe Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite utvrdilo stupanj invaliditeta manji od 20%, bit će omogućen ponovni izlazak pred povjerenstvo Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja”.

Izlazak pred povjerenstvo

U obrazloženju prijedloga Klub zastupnika HDZ-a BiH naveo je kako je prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona predviđeno da liječničko povjerenstvo prilikom utvrđivanja stupnja invaliditeta za ranjene i zatočene pripadnike Oružanih snaga BiH, kao i za ostale osobe s područja na kojem je počinjen genocid koji je priznao Međunarodni sud u Haagu, bez obzira na temelj invaliditeta, koji su već ostvarili pravo i o čemu postoji medicinska dokumentacija u spisu predmeta, stupanj invaliditeta neće se utvrđivati, u postupku provođenja Zakona, a u provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, manje od 20% X skupina. S tim u vezi pojavio se problem za one korisnike prava koje je po istom zakonu ranije obradio Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i dobili ocjenu manju od 20%, a svoja prava kao ranjeni i zatočeni pripadnici HVO-a su ostvarili u Republici Hrvatskoj na temelju ugovora između BiH i RH i koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. “Uzimajući u obzir gore navedeno, smatramo kako je ispravno i pravedno da se ovoj kategoriji stradalnika Domovinskog rata omogući ponovni izlazak pred povjerenstvo za medicinsko vještačenje, čime bi se zaštitila njihova ljudska prava i jednakopravnost svih stradalnika pred zakonom”, navedeno je u obrazloženju.bpz.ba