Zdravka  Babić “TVOJA ATEHA

0
85
Umotala sam te u vruć vjetar
opila svojom suzom
i zaključala na 9. strani
Hazarskog rečnika
gdje  piše
Kad  se probudite
i  ne  boli  vas ništa
znajte  da više niste među živima
Ako  neka žena poželi da te ljubi
ubosce se na  oštricu sopstvenog  srca.
         Zdravka  Babić
TVOJA  ATEHA
Umotala sam te u vruć vjetar
opila svojom suzom
i zaključala na 9. strani
Hazarskog rečnika
gdje  piše
Kad  se probudite
i  ne  boli  vas ništa
znajte  da više niste među živima
Ako  neka žena poželi da te ljubi
ubosce se na  oštricu sopstvenog  srca
         Zdravka  Babić