ČELNICI PRIMORSKIH OPŠTINA JEDNOGLASNO ZA UKIDANJE MORSKOG DOBRA

0
46

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom trebalo bi da bude ugašeno, saglasni su čelnici svih šest crnogorskih primorskih opština (Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja), koji su se sastali na drugom sastanku Radne grupe za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru.

Tokom dvosatnog susreta organizovanog u Opštini Tivat, a na inicijativu Zajednice opština Crne Gore, čelni ljudi primorskih opština donijeli su odluku o uspostavljanju zajedničke inicijative kojom će biti pokrenuto pitanje daljeg postojanja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ali i kreiranja nacrta nove zakonske regulative koja će tretirati pitanje upravljanja obalnim područjem Crne Gore. Oni su razmjenili svoja iskustva kada je u pitanju saradnja sa ovim javnim preduzećem i zaključili da se njegovim postojanjem zadire u nadležnosti lokalnih uprava, te opštine nisu u mogućnosti raspolagati velikim djelovima svoje teritorije, o njima odlučivati i nad njima vršiti kontrolu.

Ako želimo decentralizaciju i ako želimo ka Evropskoj uniji, opštinama se mora vratiti na upravljanje najvrjedniji resurs, a to je obalno područje. Vrijeme pred nama će pokazati da je ovo najispravnija odluka koju su opštine donijele u više decenija.“ – naveo je nakon susreta predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je važnim činjenicu da su po prvi put uprave svih šest primorskih gradova jednoglasne u apelu da JPMD treba ugasiti. „Vjerujem i ubijeđen sam da će svi politički akteri u Crnoj Gori, a imajući u vidu da smo svi mi iz različitih političkih partija, razumjeti da ovo nije politički apel, već apel za razvoj naših gradova. Nije moguće i realno funkcionisati tako što će preduzeće gazdovati gradovima.“ – poručio je Jokić.

Mi više ne možemo dozvoliti da Morsko dobro upravlja našim prostorom, da planira prostor, da ubira prihode, da samo odlučuje gdje će investirati…“ – istako je predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimanbegu i naglasio da je današnji dogovor dobra vijest za sve građane Ulcinja i cijelog primorja.

Pokretanje inicijative preispitivanja Zakona o morskom dobru dio je ovogodišnjeg programa rada Zajednice opština Crne Gore. „Naš stav je iznad politike i naš stav je koncipiran na razvojnim politikama koje se tiču primorskih opština. Ova inicijativa je u saglasnosti sa najavljenim izmjenama i dopunama zakonskih rješenja koja se predlažu kroz Zakon o lokalnoj samoupravi, a koja idu u smjeru decentralizacije. Postojeće upravljanje zonom morskog dobra tipičan je primjer centralizacije.“ – rekao je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević.

Prvi čovjek Herceg Novog Stevan Katić istakao je da se ukidanje Morskog dobra „ukazalo kao potreba u proteklih dvadeset godina“. „Tokom sastanka postignut je visoki stepen konsenzusa oko stava da se JPMD ukine, a da lokalne uprave preuzmu ingerenciju nad svojom obalom.“

Potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić izričita je u stavu da „Morsko dobro u ovom obliku više ne treba da postoji. Evropska unija kao jednu od najvažnijih tekovina baštini decentralizaciju. Vjerujem da će radna grupa blagovremeno pripremiti nacrt novog predloga zakona. Mišljenja sam da ne treba ići na izmjenu postojećeg, već na izradu sasvim novog zakona koji će tretirati ovu oblast.“

Član radne grupe i jedan od domaćina ovog sastanka potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić zahvalio je predsjednicima opština na brzom i efikasnom postizanju dogovora. „Radna grupa sada ima jasne upute u kom smjeru dalje ići i vrlo bzo možemo očekivati konkretne predloge i rješenja.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović i Sanja Živković, kao i članovi radne grupe predstavnici lokakalnih uprava u ovom administrativnom tijelu.

Agencija CGNews

08.07.2024
131

POVODOM DANA DRŽAVNOSTI NERADNI DANI 13., 14. I 15. JUL

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl.list RCG”, br. 27/07 i “Sl.list CG”, br. 36/13, 145/21, 3/23 i 30/23), 13. jul – Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula.

Kako je drugi praznični dan nedjelja, neradni dani za 13. jul – Dan državnosti su subota 13. jul, nedjelja 14. jul i ponedjeljak 15. jul.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

Tekst i foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

01.07.2024
393

OPŠTINA KOTOR POZIVA STIPENDISTE DA SE PRIJAVE NA KONKURSE ZA PRIPRAVNIKE

Opština Kotor raspisala je oglas za prijem dvanaest pripravnika u organima i službama lokalne samouprave, i ujedno poziva korisnike studentskih stipendija da se prijave kako bi stekli nova znanja i iskustva, te dobili priliku da pruže lični doprinos sveukupnom razvoju grada i društvene zajednice.

Oglas je raspisan za tri pripravnika sa završenim Pravnim fakultetom, koji će se za samostalno vršenje poslova osposobljavati u Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kao i Stručnoj službi predsjednika opštine.

U Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora prima se i pripravnik sa završenim Arhitektonskim, Građevinskim, Šumarskim ili nekim od tehničkih fakulteta, dok će za tri pripravnika sa diplomom Građevinskog, Arhitektonskog ili Elektrotehničkog fakulteta biti raspisan konkurs za rad u Sekretarijatu za investicije Opštine Kotor.

Jedan pripravnik sa srednjim obrazovanjem planiran je u Komunalnoj policiji, a isto obrazovanje vrijedi i za četiri pripravnika koja će se osposobljavati u Službi zaštite i spašavanja.

Radujemo se radu s novim kolegama. Dobro došli, navode iz Opštine Kotor.