E.Nišić…….Anđeo spava….Prije sna…..

0
147
Anđeo spava
Idi,
idi što dalje od mene!
U meni Anđeo spava,
a Đavo sa mnom vlada.
Idi,
idi da ti život paklom ne pravim,
da ti svijet ne srušim.
Uz mene suze će da teku,
vatre će dušu da ti peku,
a srce će da se topi od prevelike boli,
a ti ćeš
i dalje da me voliš.
Đavo u meni čuda radi,
trag ostavlja,
a ne da da se zaboravi.
Idi,
idi od mene,
čekaj,
strpljivo čekaj
dok Anđeo u meni se ne probudi.
Ermina Nišić
E.Nišić
Prije sna
Prije sna zaboravim
da je suza kanula,
da je uho oštar zvuk čulo i grubu riječ pretrpilo,
zaboravim da je srce
kao otrovnom strijelom pogođeno,
zaboravim da oko zlo je vidjelo.
Zatvorim oči i kažem: ,,sve ružno će proći”.
Prije sna dan lijep
u srce urežem,
dušu vjerom napunim
da lijepo ne zaboravim.
Prije sna sjetim se
da ljubav u sebi nosim,
zato se sna
nikada ne bojim.
E.Nišić